Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Tämä sivu tukee selainta vain rajoitetusti. Suosittelemme vaihtamaan Edgeen, Chromeen, Safariin tai Firefoxiin.

🌞 Summer Sale bis zu -30% 📢 nur für eine kurze Zeit

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

Tietosuoja

Tietosuojapolitiikka

Sisällysluettelo

Johdanto ja yleiskatsaus

Olemme laatineet tämän tietosuojakäytännön (versio 06.09.2021-111824947) antaaksemme sinulle tietoja, jotka ovat direktiivin Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimuksia. ja sovellettavien kansallisten lakien mukaisesti, mitä henkilötietoja (lyhyesti tiedot) me rekisterinpitäjänä - ja toimeksiantamamme käsittelijät (esim. palveluntarjoajat) - käsittelemme, tulemme käsittelemään tulevaisuudessa ja mitä laillisia vaihtoehtoja sinulla on. Käytetyt termit on ymmärrettävä sukupuolineutraaleina.
Lyhyesti sanottuna: Annamme sinulle kattavat tiedot sinusta käsittelemistämme tiedoista.

Tietosuojaselosteet kuulostavat yleensä hyvin teknisiltä ja niissä käytetään juridisia erikoissanoja. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on sen sijaan kuvata sinulle tärkeimmät asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja avoimesti. Sikäli kuin se edistää avoimuutta, teknisiä termit selitetään lukijaystävällisellä tavalla., Linkit lisätietoihin ja grafiikka käytetään. Näin ollen ilmoitamme sinulle selkeästi ja yksinkertaisesti, että käsittelemme henkilötietoja osana liiketoimintaamme vain, jos siihen on olemassa asianmukainen oikeusperusta. Tämä ei todellakaan ole mahdollista, jos annamme mahdollisimman lyhyitä, epäselviä ja oikeudellisesti teknisiä selityksiä, kuten tietosuojaa koskevissa kysymyksissä usein tehdään Internetissä. Toivon, että pidät seuraavia selityksiä mielenkiintoisina ja informatiivisina, ja ehkä löydät yhden tai kaksi tietoa, joita et vielä tiennyt.
Jos sinulla on vielä kysyttävää, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä jäljempänä tai oikeudellisessa ilmoituksessa mainittuun vastuulliseen tahoon, seuraamaan annettuja linkkejä ja tutustumaan lisätietoihin kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Yhteystietomme löytyvät luonnollisesti myös oikeudellisesta ilmoituksesta.

Soveltamisala

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin yrityksemme käsittelemiin henkilötietoihin ja kaikkiin henkilötietoihin, joita käsittelevät toimeksiantamamme yritykset (käsittelijät). Henkilötiedoilla tarkoitamme GDPR:n 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, kuten henkilön nimeä, sähköpostiosoitetta ja postiosoitetta. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että voimme tarjota ja laskuttaa palveluitamme ja tuotteitamme sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Tämän tietosuojakäytännön soveltamisalaan kuuluvat

 • kaikki ylläpitämämme verkkopalvelut (verkkosivustot, verkkokaupat).
 • sosiaalisessa mediassa ja sähköpostiviestinnässä
 • mobiilisovellukset älypuhelimille ja muille laitteille

Lyhyesti sanottuna: Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin aloihin, joilla henkilötietoja käsitellään yrityksessä jäsennellysti mainittujen kanavien kautta. Jos solmimme kanssasi oikeussuhteita näiden kanavien ulkopuolella, ilmoitamme siitä tarvittaessa erikseen.

Oikeusperustat

Seuraavassa tietosuojakäytännössä annamme sinulle läpinäkyvää tietoa oikeudellisista periaatteista ja säädöksistä eli yleisen tietosuoja-asetuksen oikeusperustasta, jonka nojalla voimme käsitellä henkilötietoja.
EU:n lainsäädännön osalta viittaamme 27. huhtikuuta 2016 annettuun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEEN (EU) 2016/679. Voit luonnollisesti tutustua tähän EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen verkossa EUR-Lexissä, joka on EU:n lainsäädännön yhteyspiste osoitteessa osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Käsittelemme tietojasi vain, jos vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta): Olet antanut meille suostumuksesi tietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Esimerkkinä voidaan mainita yhteydenottolomakkeeseen antamiesi tietojen tallentaminen.
 2. Sopimus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta): Käsittelemme tietojasi, jotta voimme täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen tai sopimusta edeltävät velvoitteet. Jos esimerkiksi teemme kanssasi ostosopimuksen, tarvitsemme henkilötietoja etukäteen.
 3. Lakisääteinen velvoite (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta): Jos meitä koskee lakisääteinen velvoite, käsittelemme tietojasi. Meillä on esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää laskut kirjanpitoa varten. Nämä sisältävät yleensä henkilötietoja.
 4. Oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta): Pidätämme oikeuden käsitellä henkilötietoja, jos oikeutetut edut eivät rajoita perusoikeuksiasi. Meidän on esimerkiksi käsiteltävä tiettyjä tietoja, jotta voimme käyttää verkkosivustoamme turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä käsittely on siis oikeutettu etu.

Muita edellytyksiä, kuten yleisen edun mukaisten tehtävien hoitaminen ja julkisen vallan käyttö sekä elintärkeiden etujen suojaaminen, ei yleensä sovelleta meihin. Jos tällainen oikeusperuste on merkityksellinen, se ilmoitetaan asianmukaisessa kohdassa.

EU:n asetuksen lisäksi sovelletaan myös kansallista lainsäädäntöä:

 • osoitteessa Itävallassa tämä on luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annettu liittovaltion laki (Tietosuojalaki), lyhyesti DSG.
 • Osoitteessa Saksa . liittovaltion tietosuojalakilyhyesti sanottuna BDSG.

Jos sovelletaan muita alueellisia tai kansallisia lakeja, ilmoitamme niistä seuraavissa kohdissa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, löydät vastuuhenkilön tai -elimen yhteystiedot jäljempänä:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Katutalot 59
A - 6842 Koblach

Valtuutettu edustamaan: Felix Loacker
Painopaikka: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Säilytyksen kesto

Yleisenä kriteerinä on, että säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että poistamme henkilötiedot heti, kun tietojenkäsittelyn syytä ei enää ole. Joissakin tapauksissa olemme lain mukaan velvollisia säilyttämään tiettyjä tietoja myös sen jälkeen, kun alkuperäinen tarkoitus on lakannut olemasta olemassa, esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Jos haluat, että tietosi poistetaan tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tiedot poistetaan mahdollisimman nopeasti, jos niiden säilyttämiseen ei ole velvollisuutta.

Ilmoitamme sinulle jäljempänä kyseisen tietojenkäsittelyn erityisestä kestosta, jos meillä on asiasta lisätietoja.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaan sinulla on seuraavat oikeudet oikeudenmukaisen ja avoimen tietojenkäsittelyn varmistamiseksi:

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada tietoja siitä, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja. Jos näin on, sinulla on oikeus saada kopio tiedoista ja seuraavat tiedot:
  • tarkoitus, jota varten käsittelemme tietoja;
  • luokat eli käsiteltävät tietotyypit;
  • kuka nämä tiedot saa, ja jos tietoja siirretään kolmansiin maihin, miten turvallisuus voidaan taata;
  • kuinka kauan tietoja säilytetään;
  • oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa käsittelyä;
  • että voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (linkit näihin viranomaisiin löytyvät jäljempänä);
  • tietojen alkuperä, jos emme ole keränneet niitä sinulta;
  • tehdäänkö profilointia, eli analysoidaanko tietoja automaattisesti, jotta sinusta voidaan luoda henkilökohtainen profiili.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen, mikä tarkoittaa, että meidän on korjattava tiedot, jos havaitset niissä virheitä.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"), mikä tarkoittaa erityisesti sitä, että voit pyytää tietojesi poistamista.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, mikä tarkoittaa, että voimme vain säilyttää tiedot, mutta emme saa käyttää niitä enää.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklan mukaan sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa, että pyydettäessä toimitamme sinulle tietosi yleisesti käytetyssä muodossa.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikä tarkoittaa, että käsittelyä muutetaan täytäntöönpanon jälkeen.
  • Jos tietojesi käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleinen etu, julkisen vallan käyttö) tai 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettu etu), voit vastustaa käsittelyä. Tarkistamme sitten mahdollisimman nopeasti, voimmeko laillisesti noudattaa tätä vastustusta.
  • Jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tällöin emme voi enää käyttää tietojasi suoramarkkinointiin.
  • Jos tietoja käytetään profilointiin, voit milloin tahansa vastustaa tällaista tietojenkäsittelyä. Tällöin emme voi enää käyttää tietojasi profilointiin.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaan sinulla voi olla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn (esim. profilointiin).

Lyhyesti sanottuna: Sinulla on oikeuksia - älä epäröi ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisterinpitäjään!

Jos uskot, että tietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä tai että tietosuojaoikeuksiasi on muutoin loukattu, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Itävallassa tämä on tietosuojaviranomainen, jonka verkkosivusto on osoitteessa https://www.dsb.gv.at/ löytyy osoitteesta Saksassa kussakin osavaltiossa on tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä liittovaltion tietosuojavaltuutettu (BfDI). lisätietoja. Seuraava paikallinen tietosuojaviranomainen on vastuussa yrityksestämme:

Itävallan tietosuojaviranomainen

Päällikkö: Andrea Jelinek
Osoite:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Puhelinnumero:
+43 1 52 152-0
Sähköpostiosoite:
dsb@dsb.gv.at
Verkkosivusto:
https://www.dsb.gv.at/

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Siirrämme tai käsittelemme tietoja EU:n ulkopuolisiin maihin (kolmansiin maihin) vain, jos annat suostumuksesi käsittelyyn, jos laki tai sopimus sitä edellyttää ja joka tapauksessa vain siinä määrin kuin se on yleisesti sallittua. Useimmissa tapauksissa suostumuksesi on tärkein syy siihen, että käsittelemme tietoja kolmansissa maissa. Henkilötietojen käsittely kolmansissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, jossa monet ohjelmistovalmistajat tarjoavat palveluja ja jossa on palvelinten sijaintipaikkoja, voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään ja säilytetään odottamattomilla tavoilla.

Huomautamme nimenomaisesti, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Yhdysvaltalaisten palveluiden (kuten Google Analyticsin) suorittama tietojenkäsittely voi johtaa siihen, että tietoja ei käsitellä ja tallenneta anonymisoidussa muodossa. Lisäksi Yhdysvaltojen viranomaiset voivat saada yksittäisiä tietoja. Lisäksi kerätyt tiedot voidaan yhdistää saman palveluntarjoajan muiden palveluiden tietoihin, jos sinulla on vastaava käyttäjätili. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään EU:n alueella sijaitsevia palvelimia, jos niitä tarjotaan.

Kerromme tarkemmin tietojen siirrosta kolmansiin maihin tarvittaessa tämän tietosuojakäytännön asianmukaisissa kohdissa.

Tietojen käsittelyn turvallisuus

Olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan salaamme tai pseudonymisoimme henkilötietoja. Tällä tavoin teemme kolmansien osapuolten mahdollisimman vaikeaksi päätellä henkilötietoja tiedoistamme.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa viitataan "sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan", mikä tarkoittaa, että ajattelemme aina turvallisuutta ja toteutamme asianmukaisia toimenpiteitä sekä ohjelmistojen (esim. lomakkeet) että laitteistojen (esim. pääsy palvelinhuoneeseen) osalta. Tarvittaessa käsittelemme jäljempänä yksityiskohtaisemmin erityistoimenpiteitä.

TLS-salaus https:llä

TLS, salaus ja https kuulostavat hyvin teknisiltä, ja sitä ne myös ovat. Käytämme HTTPS:ää (Hypertext Transfer Protocol Secure on lyhenne sanoista "secure hypertext transfer protocol", suojattu hypertekstinsiirtoprotokolla) siirtääksemme tietoja tapaturmattomasti Internetissä.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien tietojen siirto selaimestasi verkkopalvelimellemme on suojattu - kukaan ei voi "kuunnella".

Olemme näin ottaneet käyttöön ylimääräisen turvallisuuskerroksen ja toteutamme tietosuojan teknologisen suunnittelun avulla. Yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklan 1 kohta). Käyttämällä TLS:ää (Transport Layer Security), joka on salausprotokolla turvallista tiedonsiirtoa varten Internetissä, voimme varmistaa luottamuksellisten tietojen suojan.
Tunnistat tämän tiedonsiirtoturvan käytön pienestä lukkosymbolista. Lukitse selaimen vasemmassa yläkulmassa Internet-osoitteen vasemmalla puolella (esim. examplepage.com) ja https-järjestelmän käytöstä (http:n sijasta) osana Internet-osoitettamme.
Jos haluat lisätietoja salauksesta, suosittelemme Google-hakua "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", josta saat hyviä linkkejä lisätietoihin.

Viestintä

Yhteenveto viestinnästä
👥 Rekisteröidyt: Kaikki, jotka ovat yhteydessä meihin puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella.
📓 Käsitellyt tiedot: esim. puhelinnumero, nimi, sähköpostiosoite, lomakkeen tiedot. Löydät lisätietoja tästä kulloinkin käytetystä yhteydenottotyypistä.
🤝 Tarkoitus: Viestinnän hoitaminen asiakkaiden, liikekumppaneiden jne. kanssa.
📅 Säilytysaika: Liiketoimintatapauksen ja lakisääteisten säännösten kesto.
⚖️ Oikeusperustat: yleinen tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleinen tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus), yleinen tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Jos otat meihin yhteyttä ja kommunikoit puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella, henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietoja käsitellään kyselysi ja siihen liittyvän liiketoimen käsittelyä ja käsittelyä varten. Tietoja säilytetään niin kauan kuin laki edellyttää.

Asianomaiset henkilöt

Edellä mainitut prosessit koskevat kaikkia niitä, jotka ottavat meihin yhteyttä tarjoamiemme viestintäkanavien kautta.

Puhelin

Kun soitat meille, puhelutiedot tallennetaan pseudonymisoituina asianomaiseen päätelaitteeseen ja käytettyyn teleoperaattoriin. Lisäksi tietoja, kuten nimi ja puhelinnumero, voidaan lähettää myöhemmin sähköpostitse ja tallentaa kyselyihin vastaamista varten. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimi on saatu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Sähköpostiosoite

Jos olet yhteydessä meihin sähköpostitse, tiedot voidaan tallentaa kyseiseen päätelaitteeseen (tietokone, kannettava tietokone, älypuhelin jne.) ja tiedot voidaan tallentaa sähköpostipalvelimelle. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimi on saatettu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Verkkolomakkeet

Jos olet yhteydessä meihin verkkolomakkeella, tiedot tallennetaan verkkopalvelimellemme ja ne voidaan välittää johonkin sähköpostiosoitteistamme. Tiedot poistetaan heti, kun liiketoimi on saatu päätökseen ja kun lakisääteiset vaatimukset sen sallivat.

Oikeusperusta

Tietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperustoihin:

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus): Suostumuksesi tietojen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin;
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimus): Se on tarpeen sinun tai henkilötietojen käsittelijän, kuten puhelinoperaattorin, kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai meidän on käsiteltävä tietoja sopimusta edeltäviä toimia, kuten tarjouksen laatimista varten;
 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut): Haluamme käsitellä asiakaskyselyitä ja liiketoimintaviestintää ammattimaisesti. Tämä edellyttää tiettyjä teknisiä välineitä, kuten sähköpostiohjelmia, vaihtopalvelimia ja matkapuhelinoperaattoreita, jotta viestintää voidaan hoitaa tehokkaasti.

Evästeet

Yhteenveto evästeistä
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät.
🤝 Käyttötarkoitus: kulloisestakin evästeestä riippuen. Lisätietoja tästä saat alla tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.
📓 Käsiteltävät tiedot: Riippuu käytetystä evästeestä. Löydät lisätietoja tästä jäljempänä tai evästeen asettaneen ohjelmiston valmistajalta.
📅 Tallennuksen kesto: Riippuu evästeestä, voi vaihdella tunneista vuosiin.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä evästeet ovat?

Verkkosivustomme käyttää HTTP-evästejä käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen.
Seuraavassa selitämme, mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään, jotta voit ymmärtää paremmin seuraavaa tietosuojakäytäntöä.

Aina kun käytät internetiä, käytät selainta. Tunnettuja selaimia ovat Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer ja Microsoft Edge. Useimmat verkkosivustot tallentavat selaimeesi pieniä tekstitiedostoja. Näitä tiedostoja kutsutaan evästeiksi.

Yhtä asiaa ei voi kiistää: Evästeet ovat todella hyödyllisiä pikku apureita. Lähes kaikki verkkosivustot käyttävät evästeitä. Tarkemmin sanottuna ne ovat HTTP-evästejä, sillä on olemassa myös muita evästeitä muita sovellusalueita varten. HTTP-evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka verkkosivustomme tallentaa tietokoneellesi. Nämä evästetiedostot tallennetaan automaattisesti evästekansioon, niin sanotusti selaimesi "aivoihin". Eväste koostuu nimestä ja arvosta. Evästettä määriteltäessä on määriteltävä myös yksi tai useampi attribuutti.

Evästeet tallentavat tiettyjä käyttäjätietoja sinusta, kuten kieli- tai henkilökohtaiset sivuasetukset. Kun vierailet sivustollamme uudelleen, selaimesi välittää "käyttäjään liittyvät" tiedot takaisin sivustollemme. Evästeiden ansiosta sivustomme tietää, kuka olet, ja tarjoaa sinulle tuttuja asetuksia. Joissakin selaimissa jokaisella evästeellä on oma tiedostonsa; toisissa, kuten Firefoxissa, kaikki evästeet tallennetaan yhteen tiedostoon.

Seuraavassa kuvassa on esitetty mahdollinen vuorovaikutus Chrome-selaimen kaltaisen selaimen ja verkkopalvelimen välillä. Verkkoselain pyytää verkkosivustoa ja saa palvelimelta takaisin evästeen, jota selain käyttää uudelleen heti, kun pyydetään uutta sivua.

HTTP-evästeiden vuorovaikutus selaimen ja verkkopalvelimen välillä

On olemassa sekä ensimmäisen osapuolen evästeitä että kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet luodaan suoraan verkkosivustollamme, kolmannen osapuolen evästeet luodaan yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla (esim. Google Analytics). Jokaista evästettä on arvioitava erikseen, koska jokainen eväste tallentaa eri tietoja. Myös evästeen voimassaoloaika vaihtelee muutamasta minuutista muutamaan vuoteen. Evästeet eivät ole ohjelmistoja, eivätkä ne sisällä viruksia, troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Evästeet eivät myöskään pääse käsiksi tietokoneen tietoihin.

Evästetiedot voivat näyttää esimerkiksi tältä:

Nimi: _ga
Arvo: GA1.2.1326744211.152111824947-9
Käyttötarkoitus: Verkkosivuston kävijöiden erottelu
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Selaimen on pystyttävä tukemaan näitä vähimmäiskokoja:

 • Vähintään 4096 tavua per eväste
 • Vähintään 50 evästettä verkkotunnusta kohti
 • Yhteensä vähintään 3000 evästettä

Minkä tyyppisiä evästeitä on olemassa?

Kysymys siitä, mitä evästeitä erityisesti käytämme, riippuu käytetyistä palveluista, ja sitä selvitetään tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa. Tässä vaiheessa haluamme selittää lyhyesti HTTP-evästeiden eri tyypit.

Evästeitä on neljää eri tyyppiä:

Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston perustoimintojen varmistamiseksi. Näitä evästeitä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun käyttäjä laittaa tuotteen ostoskoriin, jatkaa sitten surffailua muilla sivuilla ja siirtyy myöhemmin kassalle. Nämä evästeet varmistavat, että ostoskoria ei poisteta, vaikka käyttäjä sulkee selainikkunansa.

Tarkoituksenmukaiset evästeet
Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän käyttäytymisestä ja siitä, saako käyttäjä virheilmoituksia. Näitä evästeitä käytetään myös latausajan mittaamiseen ja verkkosivuston käyttäytymisen mittaamiseen eri selaimilla.

Kohdennetut evästeet
Nämä evästeet varmistavat paremman käyttäjäystävällisyyden. Esimerkiksi syötetyt sijainnit, fonttikoot tai lomaketiedot tallennetaan.

Mainosevästeet
Nämä evästeet tunnetaan myös nimellä kohdentamisevästeet. Niitä käytetään räätälöityjen mainosten toimittamiseen käyttäjälle. Tämä voi olla hyvin käytännöllistä, mutta myös hyvin ärsyttävää.

Kun vierailet verkkosivustolla ensimmäistä kertaa, sinulta yleensä kysytään, minkä tyyppiset evästeet haluat sallia. Tämä päätös tallennetaan tietysti myös evästeeseen.

Jos haluat tietää lisää evästeistä etkä pelkää teknistä dokumentaatiota, suosittelemme seuraavaa https://tools.ietf.org/html/rfc6265IETF:n (Internet Engineering Task Force) kommenttipyyntö "HTTP State Management Mechanism".

Evästeiden avulla tapahtuvan käsittelyn tarkoitus

Tarkoitus riippuu viime kädessä kyseisestä evästeestä. Lisätietoja tästä saat jäljempänä tai evästeen asettavan ohjelmiston valmistajalta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeet ovat pieniä apureita monissa eri tehtävissä. Valitettavasti ei ole mahdollista yleistää, mitä tietoja evästeisiin tallennetaan, mutta kerromme sinulle käsitellyistä tai tallennetuista tiedoista seuraavassa tietosuojakäytännössä.

Evästeiden säilytysaika

Säilytysaika riippuu kyseisestä evästeestä, ja se on määritelty jäljempänä. Jotkin evästeet poistetaan alle tunnin kuluttua, toiset voivat säilyä tietokoneella useita vuosia.

Voit myös itse vaikuttaa säilytysaikaan. Voit poistaa kaikki evästeet manuaalisesti milloin tahansa selaimesi kautta (katso myös "Vastustamisoikeus" jäljempänä). Lisäksi suostumukseen perustuvat evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun olet peruuttanut suostumuksesi, jolloin tallennuksen laillisuus ei muutu siihen asti.

Oikeus vastustaa - miten voin poistaa evästeet?

Sinä päätät, miten ja haluatko käyttää evästeitä. Riippumatta siitä, mistä palvelusta tai verkkosivustolta evästeet ovat peräisin, sinulla on aina mahdollisuus poistaa evästeet, poistaa ne käytöstä tai sallia niiden käyttö vain osittain. Voit esimerkiksi estää kolmannen osapuolen evästeet, mutta sallia kaikki muut evästeet.

Jos haluat selvittää, mitä evästeitä selaimeesi on tallennettu, jos haluat muuttaa tai poistaa evästeasetuksia, löydät tämän selaimesi asetuksista:

Chrome: Poista, ota käyttöön ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Hallitse evästeitä ja verkkosivuston tietoja Safarilla.

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Jos et halua evästeitä, voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit sitten päättää kunkin yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et. Menettely vaihtelee selaimen mukaan. Ohjeita kannattaa etsiä Googlesta hakusanalla "delete cookies Chrome" tai "deactivate cookies Chrome", jos kyseessä on Chrome-selain.

Oikeusperusta

Ns. evästeohjeet ovat olleet voimassa vuodesta 2009 lähtien. Sen mukaan evästeiden tallentaminen on suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). EU:n jäsenvaltioissa suhtaudutaan kuitenkin edelleen hyvin eri tavoin näihin direktiiveihin. Itävallassa direktiivi on kuitenkin pantu täytäntöön televiestintälain (TKG) 96 §:n 3 momentissa. Saksassa evästedirektiivejä ei ole pantu täytäntöön kansallisena lainsäädäntönä. Sen sijaan direktiivi on pantu täytäntöön suurelta osin telemedialain (TMG) 15 §:n 3 momentissa.

Ehdottoman välttämättömien evästeiden osalta, vaikka suostumusta ei olisikaan annettu. oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), jotka useimmissa tapauksissa ovat luonteeltaan taloudellisia. Haluamme tarjota verkkosivuston kävijöille miellyttävän käyttökokemuksen, ja tietyt evästeet ovat usein ehdottoman välttämättömiä tätä varten.

Jos käytetään evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä, se tapahtuu vain suostumuksellasi. Oikeusperustana on tältä osin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Seuraavissa kohdissa kerrotaan tarkemmin evästeiden käytöstä, jos käytettävä ohjelmisto käyttää evästeitä.

Web-hosting

Web-hosting-yhteenveto
👥 Vaikutukset: Verkkosivuston kävijät
🤝 Käyttötarkoitus: verkkosivuston ammattimainen isännöinti ja sen toiminnan varmistaminen.
📓 Käsitellyt tiedot: IP-osoite, verkkosivustolla käynnin ajankohta, käytetty selain ja muut tiedot. Lisätietoja tästä saat alla tai käytetyltä web-hosting-palveluntarjoajalta.
📅 Säilytysaika: riippuu palveluntarjoajasta, mutta yleensä 2 viikkoa.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on web-hosting?

Kun vierailet nykyään verkkosivustoilla, tiettyjä tietoja - myös henkilötietoja - luodaan ja tallennetaan automaattisesti, myös tällä verkkosivustolla. Näitä tietoja olisi käsiteltävä mahdollisimman vähän ja vain perustellusti. Verkkosivustolla tarkoitamme verkkotunnuksen kaikkien verkkosivujen kokonaisuutta, eli kaikkea aloitussivusta (etusivusta) viimeiseen alasivuun (kuten tämä). Verkkotunnuksella tarkoitamme esimerkiksi example.de tai example.com.

Jos haluat tarkastella verkkosivustoa näytöllä, käytät ohjelmaa, jota kutsutaan verkkoselaimeksi. Tunnet luultavasti joitakin verkkoselaimia nimeltä: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Apple Safari.

Tämän verkkoselaimen on muodostettava yhteys toiseen tietokoneeseen, johon verkkosivuston koodi on tallennettu: verkkopalvelimeen. Verkkopalvelimen käyttäminen on monimutkainen ja aikaa vievä tehtävä, minkä vuoksi sen hoitavat yleensä ammattimaiset palveluntarjoajat. Nämä palveluntarjoajat tarjoavat web-hostingpalveluja ja varmistavat siten verkkosivuston tietojen luotettavan ja virheettömän tallentamisen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä, kun tietokoneen (pöytäkoneen, kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen) selain muodostaa yhteyden ja kun tietoja siirretään verkkopalvelimelle ja verkkopalvelimelta. Tietokoneesi tallentaa tietoja, ja toisaalta myös verkkopalvelimen on säilytettävä tietoja tietyn ajanjakson ajan, jotta se voi toimia moitteettomasti.

Esimerkkinä mainittakoon:

Selain ja verkkopalvelin

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ovat

 1. Verkkosivuston ammattimainen ylläpito ja sen toiminnan varmistaminen.
 2. toiminnan ja tietotekniikan turvallisuuden ylläpitäminen
 3. Käyttäjien käyttäytymisen anonyymi arviointi tarjontamme parantamiseksi ja tarvittaessa rikosoikeudellisia syytetoimia tai korvausvaatimusten esittämistä varten.

Mitä tietoja käsitellään?

Jopa silloin, kun vierailet verkkosivustollamme, verkkopalvelimemme eli tietokone, johon tämä verkkosivusto on tallennettu, tallentaa yleensä automaattisesti esimerkiksi seuraavat tiedot

 • käytetyn verkkosivuston täydellinen Internet-osoite (URL) (esim. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947).
 • selain ja selainversio (esim. Chrome 87).
 • käytetty käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10).
 • aiemmin käytetyn sivun osoite (URL-osoite) (referrer URL) (esim. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/).
 • sen laitteen isäntänimi ja IP-osoite, josta pääsy tapahtuu (esim. COMPUTERNAME ja 194.23.43.121).
 • päivämäärä ja kellonaika
 • tiedostoissa, niin sanotuissa web-palvelimen lokitiedostoissa

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Edellä mainittuja tietoja säilytetään pääsääntöisesti kaksi viikkoa, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin, mutta emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että viranomaiset voivat tutustua näihin tietoihin lainvastaisen toiminnan yhteydessä.

Lyhyesti sanottuna: Palveluntarjoajamme (yritys, joka ylläpitää verkkosivustoamme erityisillä tietokoneilla (palvelimilla)) kirjaa käyntisi, mutta emme luovuta tietojasi eteenpäin ilman suostumustasi!

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus web-hostingin yhteydessä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (oikeutettujen etujen suojaaminen), koska ammattimaisen hosting-palvelun käyttäminen palveluntarjoajan kanssa on välttämätöntä, jotta yritys voidaan esitellä turvallisesti ja käyttäjäystävällisesti Internetissä ja jotta voidaan tarvittaessa esittää hyökkäyksiä ja vaatimuksia.

Checkdomainin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme Checkdomainia, web-hosting-palveluntarjoajaa. Palveluntarjoaja on saksalainen yritys checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Saksa. Voit lukea lisää Checkdomainin käytön kautta käsiteltävistä tiedoista tietosuojaselosteesta osoitteessa osoitteessa https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Facebook-pikselin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Facebookin Facebook-pikseliä. Olemme toteuttaneet tätä varten koodin verkkosivustollamme. Facebook-pikseli on JavaScript-koodinpätkä, joka lataa kokoelman toimintoja, joiden avulla Facebook voi seurata käyttäjän toimia, jos olet tullut verkkosivustollemme Facebook-mainosten kautta. Jos esimerkiksi ostat tuotteen verkkosivustollamme, Facebook-pikseli käynnistyy ja tallentaa toimintasi verkkosivustollamme yhteen tai useampaan evästeeseen. Näiden evästeiden avulla Facebook voi verrata käyttäjätietojasi (asiakastiedot, kuten IP-osoite, käyttäjätunnus) Facebook-tilisi tietoihin. Tämän jälkeen Facebook poistaa nämä tiedot uudelleen. Kerätyt tiedot ovat anonyymejä, eivätkä ne ole meidän nähtävissämme, ja niitä voidaan käyttää vain mainosten yhteydessä. Jos olet Facebook-käyttäjä ja olet kirjautunut sisään, vierailusi verkkosivustollamme liitetään automaattisesti Facebook-käyttäjätiliisi.

Haluamme näyttää palveluitamme ja tuotteitamme vain ihmisille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita niistä. Facebook-pikselien avulla mainontatoimenpiteemme voidaan räätälöidä paremmin toiveidesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Facebook-käyttäjät (jos he ovat sallineet personoidun mainonnan) näkevät sopivaa mainontaa. Facebook käyttää kerättyjä tietoja myös analyysitarkoituksiin ja omiin mainoksiinsa.

Alla näytämme evästeet, jotka asetettiin integroimalla Facebook-pikselit testisivulle. Huomaa, että nämä ovat vain esimerkkievästeitä. Eri evästeitä asetetaan riippuen vuorovaikutuksesta verkkosivustollamme.

Nimi: _fbp
Arvo: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Käyttötarkoitus: Facebook käyttää tätä evästettä mainostuotteiden näyttämiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: Fr
Arvo: Bdeiuf...1.0.Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään varmistamaan, että Facebook Pixel toimii oikein.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Arvo: Arvo: Kirjoittajan nimi
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa esimerkiksi kommentin jättävän käyttäjän tekstin ja nimen.
Vanhentumispäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: https%3A%2F%2F%2Fwww.testseite...%2F (kirjoittajan URL-osoite).
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa verkkosivuston URL-osoitteen, jonka käyttäjä syöttää tekstikenttään verkkosivustollamme.
Vanhentumispäivä: 12 kuukauden kuluttua

Nimi: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Arvo: Arvo: Kirjoittajan sähköpostiosoite
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa käyttäjän sähköpostiosoitteen, jos hän on antanut sen verkkosivustolla.
Vanhentumispäivä: 12 kuukauden kuluttua

Huomautus: Edellä mainitut evästeet liittyvät yksittäisten käyttäjien käyttäytymiseen. Erityisesti evästeitä käytettäessä ei voida koskaan sulkea pois mahdollisuutta, että Facebookin käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia.

Jos olet kirjautunut Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen itse. Jos et ole Facebook-käyttäjä, voit napsauttaa kohtaa http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ hallita käyttöpohjaista verkkomainontaa. Siellä sinulla on mahdollisuus poistaa palveluntarjoajat käytöstä tai aktivoida ne.

Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä tietojen siirtämiselle Yhdysvaltoihin ei ole tällä hetkellä riittävää suojan tasoa. Tietojen käsittely tapahtuu pääasiassa Facebookin pikseleillä. Tämä voi johtaa siihen, että tietoja ei käsitellä ja ne tallennetaan anonymisoidussa muodossa. Lisäksi Yhdysvaltojen viranomaiset voivat päästä käsiksi yksittäisiin tietoihin. On myös mahdollista, että nämä tiedot voidaan yhdistää muiden Facebookin palveluiden tietoihin, joissa sinulla on käyttäjätili.

Jos haluat lisätietoja Facebookin tietosuojasta, suosittelemme tutustumaan yhtiön omaan tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php.

Facebookin automaattisen tarkennetun täsmäytyksen tietosuojakäytäntö

Olemme myös aktivoineet automaattisen tarkennetun täsmäytyksen osana Facebookin pikselitoimintoa. Tämä pikselin toiminto mahdollistaa sen, että voimme lähettää Facebookille lisätietoina hashed-sähköpostin, nimen, sukupuolen, kaupungin, osavaltion, postinumeron ja syntymäajan tai puhelinnumeron, jos olet antanut meille nämä tiedot. Tämän aktivoinnin avulla voimme räätälöidä Facebookissa olevia mainoskampanjoita entistä tarkemmin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita palveluistamme tai tuotteistamme.

Google Analyticsin tietosuojakäytäntö

Google Analyticsin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Tietojen kohde: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkosivuston optimoimiseksi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Lisätietoja tästä on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Tallennuksen kesto: Käytettyjen ominaisuuksien mukaan
⚖️ Oikeusperustat: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Analytics?

Käytämme verkkosivuillamme amerikkalaisen Google Inc:n Google Analytics (GA) -analyysiseurantatyökalua. Euroopan alueella kaikista Google-palveluista vastaa yritys Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti). Google Analytics kerää tietoja toiminnoistasi verkkosivustollamme. Kun esimerkiksi napsautat linkkiä, tämä toiminto tallennetaan evästeeseen ja lähetetään Google Analyticsille. Google Analyticsista saamiemme raporttien avulla voimme mukauttaa verkkosivustoamme ja palveluitamme paremmin toiveidesi mukaisesti. Seuraavassa kerromme tarkemmin seurantatyökalusta ja kerromme sinulle erityisesti siitä, mitä tietoja tallennetaan ja miten voit estää sen.

Google Analytics on seurantatyökalu, jota käytetään verkkosivustomme liikenteen analysointiin. Jotta Google Analytics toimisi, verkkosivustomme koodiin on integroitu seurantakoodi. Kun vierailet verkkosivustollamme, tämä koodi tallentaa erilaisia toimia, joita suoritat verkkosivustollamme. Kun poistut verkkosivustoltamme, nämä tiedot lähetetään Google Analyticsin palvelimille ja tallennetaan sinne.

Google käsittelee tiedot, ja me saamme raportteja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Näihin voivat sisältyä seuraavat raportit:

 • Kohderyhmäraportit: Käytämme kohderyhmäraportteja, jotta voimme tutustua käyttäjiimme paremmin ja tietää tarkemmin, ketkä ovat kiinnostuneita palvelustamme.
 • Mainosraportit: Mainosraporttien avulla voimme helpommin analysoida ja parantaa verkkomainontaamme.
 • Hankintaraportit: Hankintaraportit antavat meille hyödyllistä tietoa siitä, miten voimme saada lisää ihmisiä kiinnostumaan palvelustamme.
 • Käyttäytymisraportit: Näistä saamme tietoa siitä, miten olet vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa. Voimme seurata, mitä reittiä käyt sivustollamme ja mitä linkkejä napsautat.
 • Konversioraportit: Konversio on prosessi, jossa suoritat halutun toiminnon markkinointiviestin seurauksena. Esimerkiksi kun muutut pelkästä verkkosivuston kävijästä ostajaksi tai uutiskirjeen tilaajaksi. Näiden raporttien avulla saamme lisätietoja siitä, miten markkinointitoimenpiteemme ovat saaneet sinulta vastakaikua. Näin haluamme nostaa konversioastetta.
 • Reaaliaikaiset raportit: Tässä tiedämme aina välittömästi, mitä verkkosivustollamme tapahtuu. Näemme esimerkiksi, kuinka monta käyttäjää lukee parhaillaan tätä tekstiä.

Miksi käytämme Google Analyticsia verkkosivustollamme?

Tavoitteemme tällä verkkosivustolla on selkeä: haluamme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Google Analyticsin tilastot ja tiedot auttavat meitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

Tilastollisesti analysoidut tiedot antavat meille selkeän kuvan verkkosivustomme vahvuuksista ja heikkouksista. Toisaalta voimme optimoida sivustoamme niin, että kiinnostuneet ihmiset löytävät sen helpommin Googlessa. Toisaalta tiedot auttavat meitä ymmärtämään sinua kävijänä paremmin. Tiedämme siis tarkalleen, mitä meidän on parannettava verkkosivustollamme, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Tiedot auttavat meitä myös toteuttamaan mainos- ja markkinointitoimenpiteemme yksilöllisemmin ja kustannustehokkaammin. Loppujen lopuksi on järkevää näyttää tuotteitamme ja palveluitamme vain ihmisille, jotka ovat niistä kiinnostuneita.

Mitä tietoja Google Analytics tallentaa?

Google Analytics käyttää seurantakoodia, jolla luodaan satunnainen, yksilöllinen tunnus, joka liittyy selaimesi evästeeseen. Näin Google Analytics tunnistaa sinut uudeksi käyttäjäksi. Kun vierailet sivustollamme seuraavan kerran, sinut tunnistetaan "palaavaksi" käyttäjäksi. Kaikki kerätyt tiedot tallennetaan yhdessä tämän käyttäjätunnuksen kanssa. Tämän ansiosta on ylipäätään mahdollista analysoida pseudonyymejä käyttäjäprofiileja.

Jotta verkkosivustoamme voidaan analysoida Google Analyticsin avulla, omaisuuden tunnus on lisättävä seurantakoodiin. Tiedot tallennetaan sitten vastaavaan ominaisuuteen. Google Analytics 4 -ominaisuus on vakiona jokaisessa äskettäin luodussa ominaisuudessa. Vaihtoehtoisesti voit luoda myös Universal Analytics -ominaisuuden. Käytetystä ominaisuudesta riippuen tiedot tallennetaan eri pituisia aikoja.

Vuorovaikutuksesi verkkosivustollamme mitataan käyttämällä tunnisteita, kuten evästeitä ja sovelluksen instanssitunnuksia. Vuorovaikutukset ovat kaikenlaisia toimia, joita suoritat verkkosivustollamme. Jos käytät myös muita Googlen järjestelmiä (kuten Google-tiliä), Google Analyticsin kautta tuotetut tiedot voidaan yhdistää kolmannen osapuolen evästeisiin. Google ei välitä Google Analytics -tietoja eteenpäin, ellei me sivuston ylläpitäjänä anna siihen lupaa. Poikkeuksia voidaan tehdä, jos laki niin vaatii.

Google Analytics käyttää seuraavia evästeitä:

Nimi: _ga
Arvo: 2.1326744211.152111824947-5
Käyttötarkoitus: Käyttäjätunnus: Oletusarvoisesti analytics.js käyttää _ga-evästeen tallentamiseen. Sitä käytetään periaatteessa erottamaan toisistaan verkkosivuston kävijät.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: _gid
Arvo: 2.1687193234.152111824947-1
Käyttötarkoitus: Evästeen avulla voidaan myös erottaa verkkosivuston kävijät toisistaan.
Vanhentumispäivä: 24 tunnin kuluttua

Nimi: _gat_gtag_UA_
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: Käytetään vähentämään pyyntöjen määrää. Jos Google Analytics tarjotaan Google Tag Managerin kautta, tälle evästeelle annetaan nimi _dc_gtm_ .
Viimeinen voimassaolopäivä: 1 minuutin kuluttua.

Nimi: AMP_TOKEN
Arvo: ei määritetty
Käyttötarkoitus: Käyttäjätunnus: Evästeessä on tunniste, jota voidaan käyttää käyttäjätunnuksen hakemiseen AMP-asiakastunnistuspalvelusta. Muut mahdolliset arvot osoittavat kirjautumisen, pyynnön tai virheen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 30 sekunnin jälkeen enintään yhteen vuoteen

Nimi: __utma
Arvo: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään seuraamaan käyttäytymistäsi verkkosivustolla ja mittaamaan suorituskykyä. Eväste päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: __utmt
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: käytetään pyynnön nopeuden rajoittamiseen.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 minuutin kuluttua

Nimi: __utmb
Arvo: 3.10.1564498958
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen. Se päivitetään aina, kun Google Analyticsille lähetetään uusia tietoja.
Vanhentumispäivä: 30 minuutin kuluttua

Nimi: __utmc
Arvo: 167421564
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään uusien istuntojen määrittämiseen palaaville kävijöille. Se on istuntoeväste, ja sitä säilytetään vain siihen asti, kunnes suljet selaimen.
Vanhentumispäivä: Selaimen sulkemisen jälkeen

Nimi: __utmz
Arvo: |utmcmd=referral|utmcct=//utmcct=/
Käyttötarkoitus: Evästeen avulla tunnistetaan verkkosivuillemme tulevan liikenteen lähde. Tämä tarkoittaa, että eväste tallentaa, mistä tulit verkkosivustollemme. Tämä on voinut olla toinen sivu tai mainos.
Viimeinen voimassaolopäivä: 6 kuukauden kuluttua

Nimi: __utmv
Arvo: ei määritelty
Käyttötarkoitus: Evästeen avulla tallennetaan räätälöityjä käyttäjätietoja. Se päivitetään aina, kun tietoja lähetetään Google Analyticsille.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Huomautus: Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska Google muuttaa evästeiden valintaa aika ajoin.

Tässä näytämme sinulle yleiskatsauksen tärkeimmistä Google Analyticsin avulla kerätyistä tiedoista:

Heatmaps: Google luo niin sanottuja lämpökarttoja. Heatmapien avulla näet tarkalleen ne alueet, joita klikkaat. Näin saamme tietoa siitä, missä "matkustat" sivustollamme.

Istunnon kesto: Google määrittelee istunnon keston ajaksi, jonka vietät sivustollamme poistumatta sieltä. Jos et ole ollut aktiivinen 20 minuuttiin, istunto päättyy automaattisesti.

Hyppäämisprosentti (Hyppyprosentti:) Hylkäysprosentti tarkoittaa sitä, että katsot vain yhden sivun verkkosivustollamme ja poistut sen jälkeen verkkosivustoltamme uudelleen.

Tilin luominen: Google Analytics kerää nämä tiedot, kun luot tilin verkkosivustollamme tai teet tilauksen.

IP-osoite: IP-osoite näytetään vain lyhennetyssä muodossa, joten selkeä määrittäminen ei ole mahdollista.

Sijainti: IP-osoitteen avulla voidaan määrittää maa ja likimääräinen sijaintisi. Tämä prosessi tunnetaan myös nimellä IP-sijainnin määritys.

Tekniset tiedot: Tekniset tiedot sisältävät selaimen tyypin, Internet-palveluntarjoajan ja näytön resoluution.

Alkuperälähde: Google Analytics ja olemme tietenkin kiinnostuneita myös siitä, miltä verkkosivustolta tai mistä mainoksesta tulit sivustollemme.

Muita tietoja ovat yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, median toistaminen (esim. kun toistat videon sivustollamme), sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa tai lisääminen suosikkeihisi. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja sen tarkoituksena on vain antaa yleiskuva Google Analyticsin tallentamista tiedoista.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Googlella on palvelimia eri puolilla maailmaa. Suurin osa palvelimista sijaitsee Amerikassa, joten tietosi tallennetaan yleensä amerikkalaisille palvelimille. Täältä voit lukea tarkalleen, missä Googlen tietokeskukset sijaitsevat: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Tietosi on hajautettu eri fyysisille tietovälineille. Tästä on se etu, että tiedot ovat nopeammin saatavilla ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan. Jokaisessa Googlen datakeskuksessa on asianmukaiset hätäohjelmat tietojasi varten. Jos esimerkiksi Googlen laitteisto vikaantuu tai luonnonkatastrofit lamauttavat palvelimet, Googlen palvelinkatkoksen riski on pieni.

Tietojen säilytysaika riippuu käytetyistä ominaisuuksista. Kun käytät uudempia Google Analytics 4 -ominaisuuksia, käyttäjätietojen säilytysaika on 14 kuukautta. Muille niin sanotuille tapahtumatiedoille on mahdollista valita säilytysaika 2 kuukautta tai 14 kuukautta.

Universal Analytics -ominaisuuksissa Google Analyticsin vakioitu säilytysaika käyttäjätiedoille on 26 kuukautta. Tämän jälkeen käyttäjätietosi poistetaan. Meillä on kuitenkin mahdollisuus valita käyttäjätietojen säilytysaika itse. Käytettävissämme on viisi vaihtoehtoa:

 • Poistaminen 14 kuukauden kuluttua
 • Poistaminen 26 kuukauden kuluttua
 • Peruuttaminen 38 kuukauden kuluttua
 • Peruuttaminen 50 kuukauden jälkeen
 • Ei automaattista poistamista

Lisäksi on myös mahdollisuus, että tiedot poistetaan vain, jos et enää vieraile verkkosivustollamme valitsemamme ajanjakson kuluessa. Tässä tapauksessa säilytysaika nollataan aina, kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen määritetyn ajanjakson kuluessa.

Kun määritetty ajanjakso on päättynyt, tiedot poistetaan kerran kuukaudessa. Tämä säilytysaika koskee evästeisiin, käyttäjätunnistukseen ja mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-verkkotunnisteisiin) liittyviä tietojasi. Raportointitulokset perustuvat yhdistettyihin tietoihin, ja ne tallennetaan käyttäjätiedoista riippumatta. Yhteenlasketut tiedot ovat yksittäisten tietojen yhdistämistä suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus saada tietoa tiedoistasi ja päivittää, poistaa tai rajoittaa niitä. Voit poistaa Google Analyticsin JavaScriptin (ga.js, analytics.js, dc.js) käytöstä selaimen lisäosan avulla, jotta Google Analytics ei voi käyttää tietojasi. Voit ladata selaimen lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ja asentaa sen. Huomaa, että tämä lisäosa poistaa käytöstä vain Google Analyticsin tiedonkeruun.

Jos haluat yleensä poistaa evästeet käytöstä, poistaa ne tai hallita niitä (Google Analyticsista riippumatta), on olemassa erilliset ohjeet kutakin selainta varten:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Oikeusperusta

Google Analyticsin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään web-analytiikkatyökaluilla.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä, jotta voimme parantaa verkkosivustoamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Analyticsin avulla tunnistamme verkkosivuston virheet, voimme tunnistaa hyökkäykset ja parantaa tehokkuutta. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Analyticsia kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Toivomme, että olemme pystyneet antamaan sinulle tärkeimmät tiedot Google Analyticsin tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja seurantapalvelusta, suosittelemme näitä kahta linkkiä: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Tag Managerin tietosuojakäytäntö

Google Tag Managerin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Yksittäisten seurantatyökalujen järjestäminen.
📓 Käsiteltävät tiedot: Google Tag Manager ei tallenna itse mitään tietoja. Tiedot kerätään käytettyjen web-analyysityökalujen tunnisteilla.
📅 Tallennuksen kesto: Riippuu käytetystä web-analytiikkatyökalusta.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Google Tag Manager?

Käytämme verkkosivustollamme Google Inc:n Google Tag Manageria. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Googlen palveluista Euroopassa. Tag Manager on yksi monista Googlen hyödyllisistä markkinointituotteista. Google Tag Managerin avulla voimme integroida ja hallita keskitetysti eri seurantatyökalujen koodiosioita, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tässä tietosuojakäytännössä haluamme selittää sinulle tarkemmin, mitä Google Tag Manager tekee, miksi käytämme sitä ja miten tietoja käsitellään.

Google Tag Manager on organisointityökalu, jonka avulla voimme integroida ja hallita verkkosivuston tunnisteita keskitetysti ja käyttöliittymän kautta. Tunnisteet ovat pieniä koodin osia, jotka tallentavat (seuraavat) toimintojasi verkkosivustollamme, esimerkiksi. Tätä tarkoitusta varten sivustomme lähdekoodiin lisätään JavaScript-koodin osia. Tunnisteet ovat usein peräisin Googlen sisäisistä tuotteista, kuten Google Ads tai Google Analytics, mutta myös muiden yritysten tunnisteet voidaan integroida ja hallita Managerin kautta. Tällaiset tunnisteet suorittavat erilaisia tehtäviä. Ne voivat kerätä selaimen tietoja, syöttää tietoja markkinointityökaluille, integroida painikkeita, asettaa evästeitä ja myös seurata käyttäjiä useilla verkkosivustoilla.

Miksi käytämme Google Tag Manageria verkkosivustollamme?

Kuten sanonta kuuluu: organisointi on puolet taistelusta! Ja tämä pätee tietysti myös verkkosivustomme ylläpitoon. Jotta voimme tehdä verkkosivustostamme mahdollisimman hyvän sinulle ja kaikille tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostuneille, tarvitsemme erilaisia seurantatyökaluja, kuten Google Analyticsia. Näiden työkalujen keräämät tiedot kertovat meille, mistä olet eniten kiinnostunut, missä voimme parantaa palveluitamme ja keille ihmisille meidän pitäisi näyttää tarjouksiamme. Jotta tämä seuranta toimisi, meidän on integroitava vastaavat JavaScript-koodit verkkosivustoihimme. Periaatteessa voisimme integroida jokaisen yksittäisen seurantatyökalun koodiosan erikseen lähdekoodiimme. Tämä vie kuitenkin suhteellisen paljon aikaa, ja seuranta on helppo menettää. Siksi käytämme Google Tag Manageria. Voimme helposti integroida tarvittavat skriptit ja hallita niitä yhdestä paikasta. Google Tag Manager tarjoaa myös helppokäyttöisen käyttöliittymän, eikä ohjelmointitaitoja tarvita. Näin voimme pitää järjestyksen tagiviidakossamme.

Mitä tietoja Google Tag Manager tallentaa?

Tag Manager itsessään on verkkotunnus, joka ei aseta evästeitä eikä tallenna tietoja. Se toimii pelkkänä toteutettujen tunnisteiden "ylläpitäjänä". Tiedot tallennetaan eri verkkoanalyysityökalujen yksittäisten tunnisteiden avulla. Tiedot kanavoidaan Google Tag Managerin kautta yksittäisiin seurantatyökaluihin, eikä niitä tallenneta.

Tilanne on kuitenkin täysin erilainen eri verkkoanalyysityökalujen, kuten Google Analyticsin, integroitujen tunnisteiden kohdalla. Analyysityökalusta riippuen erilaisia tietoja verkkokäyttäytymisestäsi kerätään, tallennetaan ja käsitellään yleensä evästeiden avulla. Tutustu tietosuojaa koskeviin teksteihin yksittäisistä analyysi- ja seurantatyökaluista, joita käytämme verkkosivustollamme.

Tag Managerin tiliasetuksissa olemme antaneet Googlelle luvan vastaanottaa meiltä anonymisoituja tietoja. Tämä koskee kuitenkin vain Tag Managerin käyttöä ja hyödyntämistä eikä koodiosioiden kautta tallennettuja tietojasi. Sallimme Googlen ja muiden tahojen vastaanottaa valittuja tietoja anonymisoidussa muodossa. Näin ollen annamme suostumuksemme verkkosivustomme tietojen anonyymiin jakamiseen. Laajoista tutkimuksista huolimatta emme onnistuneet saamaan selville, mitä tiivistettyjä ja anonyymejä tietoja tarkalleen ottaen välitetään. Google poistaa joka tapauksessa kaikki tiedot, joista verkkosivustomme voitaisiin tunnistaa. Google tiivistää tiedot satojen muiden nimettömien verkkosivustotietojen kanssa ja luo käyttäjätrendejä osana vertailuanalyysitoimenpiteitä. Vertailuanalyysissä vertaamme omia tuloksiamme kilpailijoidemme tuloksiin. Kerättyjen tietojen perusteella voidaan optimoida prosesseja.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kun Google tallentaa tietoja, nämä tiedot tallennetaan Googlen omille palvelimille. Palvelimet sijaitsevat eri puolilla maailmaa. Suurin osa niistä sijaitsee Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de voit selvittää tarkalleen, missä Googlen palvelimet sijaitsevat.

Voit selvittää, kuinka kauan yksittäiset seurantatyökalut säilyttävät tietojasi yksittäisten työkalujen tietosuojaa koskevista teksteistämme.

Miten voin poistaa tietoni tai estää niiden tallentamisen?

Google Tag Manager ei itse aseta evästeitä, mutta hallinnoi eri seurantasivustojen tunnisteita. Yksittäisten seurantatyökalujen tietosuojaa koskevista teksteistämme löydät yksityiskohtaista tietoa siitä, miten voit poistaa tietojasi tai hallita niitä.

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisena nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei siis saa yksinkertaisesti siirtää turvattomiin kolmansiin maihin, säilyttää ja käsitellä siellä, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia takeita (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Oikeusperusta

Google Tag Managerin käyttö edellyttää suostumustasi, jonka olemme saaneet evästeiden ponnahdusikkunan avulla. Mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään web-analytiikkatyökaluilla.

Suostumuksen lisäksi meillä on oikeutettu etu analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä, jotta voimme parantaa verkkosivustoamme teknisesti ja taloudellisesti. Google Tag Manageria voidaan käyttää tehokkuuden parantamiseen. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Tag Manageria kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Jos haluat lisätietoja Google Tag Managerista, suosittelemme usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin yhteenveto
👥 Asianomaiset osapuolet: Uutiskirjeen tilaajat
🤝 Tarkoitus: Suora mainonta sähköpostitse, ilmoitus järjestelmään liittyvistä tapahtumista.
📓 Käsiteltävät tiedot: Rekisteröitymisen yhteydessä syötetyt tiedot, mutta ainakin sähköpostiosoite. Lisätietoja tästä löydät käytetystä sähköpostimarkkinointityökalusta.
📅 Tallennuksen kesto: Tilauksen kesto
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on sähköpostimarkkinointi?

Pitääksemme sinut ajan tasalla käytämme myös sähköpostimarkkinointimahdollisuutta. Jos olet antanut suostumuksesi sähköpostiviestiemme tai uutiskirjeidemme vastaanottamiseen, myös tietojasi käsitellään ja tallennetaan. Sähköpostimarkkinointi on verkkomarkkinoinnin osa-alue. Siinä lähetetään uutisia tai yleistä tietoa yrityksestä, tuotteista tai palveluista sähköpostitse tietylle ihmisryhmälle, joka on niistä kiinnostunut.

Jos haluat osallistua sähköpostimarkkinointiimme (yleensä uutiskirjeen muodossa), sinun tarvitsee yleensä vain rekisteröityä ja antaa sähköpostiosoitteesi. Tätä varten täytät verkkolomakkeen ja lähetät sen. Voimme kuitenkin pyytää sinua myös ilmoittamaan tittelisi ja nimesi, jotta voimme kirjoittaa sinulle henkilökohtaisesti.

Periaatteessa uutiskirjeiden tilaaminen toimii niin sanotun "kaksinkertaisen suostumuksen menettelyn" avulla. Kun olet rekisteröitynyt uutiskirjeeseemme verkkosivustollamme, saat sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan uutiskirjeeseen rekisteröitymisesi. Näin varmistetaan, että sähköpostiosoite kuuluu sinulle eikä kukaan ole rekisteröitynyt kolmannen osapuolen sähköpostiosoitteella. Me tai käyttämämme ilmoitustyökalu kirjaa jokaisen yksittäisen rekisteröinnin. Tämä on tarpeen, jotta voimme todistaa, että rekisteröintiprosessi on oikeudellisesti oikein. Pääsääntöisesti rekisteröinnin ajankohta, rekisteröinnin vahvistuksen ajankohta ja IP-osoitteesi tallennetaan. Lisäksi lokiin kirjataan, kun teet muutoksia tallennettuihin tietoihin.

Miksi käytämme sähköpostimarkkinointia?

Haluamme luonnollisesti pitää sinuun yhteyttä ja toimittaa sinulle aina tärkeimmät uutiset yrityksestämme. Tätä varten käytämme sähköpostimarkkinointia - jota usein kutsutaan yksinkertaisesti "uutiskirjeiksi" - olennaisena osana verkkomarkkinointiamme. Jos hyväksyt tämän tai jos laki sallii sen, lähetämme sinulle uutiskirjeitä, järjestelmäsähköposteja tai muita ilmoituksia sähköpostitse. Kun käytämme seuraavassa tekstissä termiä "uutiskirje", tarkoitamme lähinnä säännöllisesti lähetettäviä sähköpostiviestejä. Emme tietenkään halua häiritä sinua millään tavalla uutiskirjeillämme. Siksi pyrimme aina tarjoamaan vain asiaankuuluvaa ja kiinnostavaa sisältöä. Voit esimerkiksi saada lisätietoja yrityksestämme, palveluistamme tai tuotteistamme. Koska kehitämme jatkuvasti tarjontaamme, saat uutiskirjeemme kautta aina tietää, milloin on uutisia tai milloin tarjoamme erityisiä, kannattavia kampanjoita. Jos annamme sähköpostimarkkinointiin tehtäväksi palveluntarjoajan, joka tarjoaa ammattimaista lähetystyökalua, teemme sen voidaksemme tarjota sinulle nopeat ja turvalliset uutiskirjeet. Sähköpostimarkkinointimme tarkoituksena on periaatteessa tiedottaa sinulle uusista tarjouksista ja myös saavuttaa yritystavoitteemme.

Mitä tietoja käsitellään?

Jos sinusta tulee uutiskirjeemme tilaaja verkkosivustomme kautta, vahvistat sähköpostilistan jäsenyytesi sähköpostitse. IP-osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi lisäksi voidaan tallentaa myös tittelisi, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Kuitenkin vain, jos annat suostumuksesi tietojen tallentamiseen. Tällaisiksi merkityt tiedot ovat välttämättömiä, jotta voit osallistua tarjottuun palveluun. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos et anna niitä, et voi käyttää palvelua. Lisäksi voidaan tallentaa tietoja laitteestasi tai verkkosivustomme suosikkisisällöstäsi. Lisätietoja tietojen tallentamisesta verkkosivustolla vieraillessasi löydät kohdasta "Automaattinen tietojen tallentaminen". Tallennamme suostumusilmoituksesi, jotta voimme aina todistaa, että se on lakiemme mukainen.

Tietojen käsittelyn kesto

Jos poistat sähköpostiosoitteesi sähköposti-/uutiskirjejakelulistaltamme, voimme säilyttää osoitteesi oikeutettujen etujemme perusteella enintään kolmen vuoden ajan, jotta voimme vielä tuolloin todistaa suostumuksesi. Voimme käsitellä näitä tietoja vain, jos meidän on puolustettava itseämme mahdollisia vaatimuksia vastaan.

Jos kuitenkin vahvistat, että olet antanut meille suostumuksesi uutiskirjeen rekisteröintiin, voit milloin tahansa esittää yksittäisen poistopyynnön. Jos peruutat suostumuksesi pysyvästi, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle. Niin kauan kuin olet vapaaehtoisesti tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietenkin sähköpostiosoitteesi.

Oikeus vastustaa

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa uutiskirjeen tilauksesi milloin tahansa. Sinun tarvitsee vain peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen tilaamiseen. Tämä vie yleensä vain muutaman sekunnin tai yhden tai kaksi klikkausta. Löydät yleensä linkin uutiskirjeen tilauksen peruuttamiseen aivan jokaisen sähköpostiviestin lopusta. Jos et todellakaan löydä linkkiä uutiskirjeestä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, niin peruutamme uutiskirjetilauksesi välittömästi.

Oikeusperusta

Uutiskirjeemme lähetetään seuraavin perustein suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Tämä tarkoittaa, että voimme lähettää sinulle uutiskirjeen vain, jos olet tilannut sen aktiivisesti etukäteen. Voimme myös lähettää sinulle mainosviestejä UWG:n 7 §:n 3 momentin perusteella, jos olet tullut asiakkaaksemme etkä ole vastustanut sähköpostiosoitteesi käyttöä suoramainontaan.

Tietoa erityisistä sähköpostimarkkinointipalveluista ja siitä, miten ne käsittelevät henkilötietoja, jos niitä on saatavilla, on seuraavissa kohdissa.

Verkkomarkkinointi

Verkkomarkkinoinnin tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Kävijätietojen arviointi verkkosivuston optimoimiseksi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan myös käsitellä. Lisätietoja tästä saat käytetystä verkkomarkkinointityökalusta.
📅 Säilytysaika: käytetystä verkkomarkkinointityökalusta riippuen.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on verkkomarkkinointi?

Verkkomarkkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, jotka toteutetaan verkossa markkinointitavoitteiden saavuttamiseksi, kuten brändin tunnettuuden lisäämiseksi tai sopimuksen solmimiseksi. Verkkomarkkinointitoimenpiteidemme tavoitteena on myös kiinnittää ihmisten huomio verkkosivuihimme. Käytämme siis verkkomarkkinointia, jotta voimme esitellä tarjouksemme monille kiinnostuneille ihmisille. Tämä tarkoittaa yleensä verkkomainontaa, sisältömarkkinointia tai hakukoneoptimointia. Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään myös, jotta voimme käyttää verkkomarkkinointia tehokkaasti ja kohdennetusti. Tiedot auttavat meitä toisaalta näyttämään sisältöämme vain niille ihmisille, jotka ovat todella kiinnostuneita siitä, ja toisaalta voimme mitata verkkomarkkinointitoimenpiteidemme mainonnan onnistumista.

Miksi käytämme verkkomarkkinointityökaluja?

Haluamme näyttää verkkosivustomme kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme. Olemme tietoisia siitä, että tämä ei ole mahdollista ilman tietoisesti toteutettuja toimenpiteitä. Siksi käytämme verkkomarkkinointia. On olemassa erilaisia työkaluja, jotka helpottavat meitä työskentelemään verkkomarkkinointitoimenpiteidemme parissa ja jotka myös käyttävät tietoja jatkuvasti parannusehdotusten tekemiseen. Näin voimme kohdentaa kampanjamme entistä tarkemmin kohderyhmällemme. Näiden verkkomarkkinointityökalujen tarkoituksena on viime kädessä optimoida tarjontaamme.

Mitä tietoja käsitellään?

Käyttäjäprofiileja luodaan ja tietoja tallennetaan esimerkiksi evästeisiin (pienet tekstitiedostot), jotta verkkomarkkinointimme toimii ja toimenpiteiden onnistumista voidaan mitata. Näiden tietojen avulla voimme paitsi mainostaa perinteisellä tavalla, myös näyttää sisältöämme suoraan verkkosivustollamme haluamallasi tavalla. On olemassa erilaisia kolmannen osapuolen työkaluja, jotka tarjoavat näitä toimintoja ja keräävät ja tallentavat tietojasi vastaavasti. Esimerkiksi nimetyt evästeet tallentavat, millä verkkosivuilla olet vieraillut verkkosivustollamme, kuinka kauan olet katsellut näitä sivuja, mitä linkkejä tai painikkeita napsautit tai miltä verkkosivustolta tulit meille. Myös teknisiä tietoja voidaan tallentaa. Esimerkiksi IP-osoitteesi, käyttämäsi selain, mistä päätelaitteesta vierailet verkkosivustollamme tai aika, jolloin vierailit verkkosivustollamme ja milloin poistuit sieltä uudelleen. Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme myös määrittää sijaintisi, voimme myös tallentaa ja käsitellä tätä tietoa.

IP-osoitteesi tallennetaan pseudonymisoidussa muodossa (eli lyhennettynä). Yksilölliset tiedot, joista sinut voidaan suoraan tunnistaa henkilönä, kuten nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, tallennetaan myös vain pseudonymisoidussa muodossa osana mainonta- ja verkkomarkkinointiprosessia. Emme siis pysty tunnistamaan sinua henkilönä, vaan tallennamme vain pseudonymisoidut, tallennetut tiedot käyttäjäprofiileihin.

Evästeitä voidaan käyttää, analysoida ja käyttää mainostarkoituksiin myös muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samoja mainostyökaluja. Tiedot voidaan tällöin tallentaa myös mainostyökalujen tarjoajien palvelimille.

Poikkeustapauksissa käyttäjäprofiileihin voidaan tallentaa myös yksilöllisiä tietoja (nimi, sähköpostiosoite jne.). Tämä tallennus tapahtuu esimerkiksi, jos olet jäsenenä sosiaalisessa mediassa, jota käytämme verkkomarkkinointitoimenpiteissämme, ja verkosto linkittää aiemmin saadut tiedot käyttäjäprofiiliin.

Kaikkien käyttämiemme mainostyökalujen, jotka tallentavat tietojasi palvelimilleen, avulla saamme aina vain tiivistettyjä tietoja, emme koskaan tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa yksilönä. Tiedot osoittavat vain, kuinka hyvin mainostoimenpiteet toimivat. Voimme esimerkiksi nähdä, mitkä toimenpiteet saivat sinut tai muut käyttäjät tulemaan verkkosivustollemme ja ostamaan sieltä palvelun tai tuotteen. Analyysien perusteella voimme tulevaisuudessa parantaa mainostarjontaamme ja sovittaa sen entistä tarkemmin kiinnostuneiden henkilöiden tarpeisiin ja toiveisiin.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme tietojenkäsittelyn kestosta jäljempänä, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleisesti ottaen käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan heti, kun poistut verkkosivustolta, kun taas toiset evästeet voivat säilyä selaimessasi useita vuosia. Yksityiskohtaiset tiedot palveluntarjoajan käyttämistä yksittäisistä evästeistä löydät yleensä yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteista.

Oikeus vastustaa

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, poistamalla tai deaktivoimalla evästeet selaimessasi. Tämä ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen peruutushetkeen asti.

Koska evästeitä voidaan yleensä käyttää verkkomarkkinointityökalujen kanssa, suosittelemme myös lukemaan evästeitä koskevat yleiset tietosuojakäytäntömme. Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietojasi tallennetaan ja käsitellään, sinun on syytä lukea kyseisten työkalujen tietosuojakäytännöt.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta, kuten voi tapahtua, kun niitä kerätään verkkomarkkinointivälineillä.

Meillä on myös oikeutettu etu mitata verkkomarkkinointitoimenpiteitä anonymisoidussa muodossa, jotta voimme optimoida tarjouksemme ja toimenpiteemme saatujen tietojen avulla. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Tietoa erityisistä verkkomarkkinointityökaluista - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Google Ads (Google AdWords) -konversioseurannan tietosuojakäytännön tiivistelmä.
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: taloudellinen menestys ja palveluidemme optimointi.
📓 Käsitellyt tiedot: Käyttötilastot, jotka sisältävät tietoja, kuten käyttöpaikat, laitetiedot, käytön kesto ja aika, navigointikäyttäytyminen, klikkauskäyttäytyminen ja IP-osoitteet. Henkilötietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta, voidaan myös käsitellä.
📅 Säilytysaika: Muunnosevästeet vanhentuvat yleensä 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on Google Adsin konversioseuranta?

Käytämme Google Adsia (aiemmin Google AdWords) verkkomarkkinointitoimenpiteenä mainostaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Tällä tavoin haluamme saada useammat ihmiset tietoisiksi laadukkaista tarjouksistamme Internetissä. Osana Google Ads -mainonnan toimenpiteitä käytämme verkkosivustollamme Google Inc:n konversioseurantaa. Euroopassa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kuitenkin kaikista Google-palveluista. Tämän ilmaisen seurantatyökalun avulla voimme räätälöidä mainostarjontamme paremmin kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan. Seuraavassa artikkelissa kerromme tarkemmin, miksi käytämme konversioseurantaa, mitä tietoja tallennetaan ja miten voit estää tietojen tallentamisen.

Google Ads (aiemmin Google AdWords) on Google Inc:n oma verkkomainontajärjestelmä. Olemme vakuuttuneita tarjouksemme laadusta ja haluamme, että mahdollisimman monet ihmiset tutustuvat verkkosivustoomme. Verkkosektorilla Google Ads tarjoaa tähän parhaan alustan. Haluamme tietenkin myös saada tarkan kuvan mainoskampanjoidemme kustannus-hyötysuhteesta. Siksi käytämme Google Adsin konversioseurantatyökalua.

Mutta mitä konversio tarkalleen ottaen on? Konversio tapahtuu, kun puhtaasti kiinnostuneesta verkkosivuston kävijästä siirrytään aktiiviseksi kävijäksi. Tämä tapahtuu aina, kun klikkaat mainostamme ja teet sitten jonkin muun toiminnon, kuten vierailet verkkosivustollamme. Käytämme Googlen konversioseurantatyökalua tallentaaksemme, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun käyttäjä klikkaa Google Ads -mainostamme. Näemme esimerkiksi, onko tuotteita ostettu, palveluita hyödynnetty tai ovatko käyttäjät tilanneet uutiskirjeemme.

Miksi käytämme Google Adsin konversioseurantaa verkkosivustollamme?

Käytämme Google Ads -mainoksia kiinnittääksemme huomiota tarjoukseemme muilla verkkosivustoilla. Tarkoituksena on varmistaa, että mainoskampanjamme tavoittavat vain ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksistamme. Konversioseurantatyökalun avulla voimme nähdä, mitkä avainsanat, mainokset, mainosryhmät ja kampanjat johtavat haluttuihin asiakastoimiin. Voimme nähdä, kuinka moni asiakas on vuorovaikutuksessa mainoksiemme kanssa jollakin laitteella ja suorittaa sitten konversion. Näiden tietojen avulla voimme laskea kustannus-hyöty-kertoimen, mitata yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista ja näin ollen optimoida verkkomarkkinointitoimenpiteemme. Saatujen tietojen avulla voimme myös tehdä verkkosivuistamme sinulle kiinnostavamman ja räätälöidä mainostarjontaamme entistä yksilöllisemmin tarpeittesi mukaan.

Mitä tietoja Google Ads Conversion Tracking tallentaa?

Olemme integroineet verkkosivuillemme konversioseurantatunnisteen tai koodinpätkän analysoidaksemme paremmin tiettyjä käyttäjän toimia. Jos napsautat jotakin Google Ads -mainostamme, Googlen verkkotunnuksen "Conversion"-eväste tallennetaan tietokoneellesi (yleensä selaimeen) tai mobiililaitteeseesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentavat tietoja tietokoneellesi.

Tässä on tiedot Googlen konversioseurannan tärkeimmistä evästeistä:

Nimi: Conversion
Arvo: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa jokaisen muuntamisen, jonka teet sivustollamme sen jälkeen, kun olet tullut meille Google-mainoksen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: _gac
Arvo: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Käyttötarkoitus: Tämä on klassinen Google Analytics -eväste, ja sitä käytetään erilaisten toimintojen tallentamiseen verkkosivustollamme.
Vanhentumispäivä: 3 kuukauden kuluttua

Huomautus: _gac-eväste esiintyy vain Google Analyticsin yhteydessä. Yllä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, sillä Google käyttää aina muitakin evästeitä analyyttisiin analyyseihin.

Heti kun suoritat toiminnon verkkosivustollamme, Google tunnistaa evästeen ja tallentaa toimintasi niin sanottuna konversiona. Niin kauan kuin selaat verkkosivustoamme ja eväste ei ole vielä vanhentunut, me ja Google tunnistamme, että olet löytänyt meidät Google Ads -mainoksemme kautta. Eväste luetaan ja lähetetään takaisin Google Adsille muuntotietojen kanssa. On myös mahdollista, että muita evästeitä käytetään konversioiden mittaamiseen. Google Adsin konversioseurantaa voidaan tarkentaa ja parantaa Google Analyticsin avulla. Mainoksia varten, joita Google näyttää eri paikoissa verkossa, verkkotunnuksemme alle voidaan asettaa evästeitä, joiden nimi on "__gads" tai "_gac". Syyskuusta 2017 lähtien analytics.js on tallentanut erilaisia kampanjatietoja _gac-evästeen avulla. Eväste tallentaa nämä tiedot heti, kun vierailet jollakin sivuillamme, joille on asetettu Google Adsin automaattinen tunnisteiden merkintä. Toisin kuin Googlen verkkotunnuksia varten asetetut evästeet, Google voi lukea näitä muuntamisevästeitä vain silloin, kun olet verkkosivustollamme. Emme kerää tai vastaanota henkilötietoja. Saamme Googlelta raportin, joka sisältää tilastollisia analyysejä. Saamme esimerkiksi selville mainostamme klikanneiden käyttäjien kokonaismäärän ja näemme, mitkä mainostoimenpiteet saivat hyvän vastaanoton.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Tässä vaiheessa haluamme huomauttaa, että emme voi vaikuttaa siihen, miten Google käyttää keräämiään tietoja. Googlen mukaan tiedot salataan ja tallennetaan suojatuille palvelimille. Useimmissa tapauksissa muuntamisevästeet vanhentuvat 30 päivän kuluttua, eivätkä ne välitä henkilötietoja. Evästeiden, joiden nimi on "Conversion" ja "_gac" (jota käytetään Google Analyticsin yhteydessä), voimassaoloaika on 3 kuukautta.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Sinulla on mahdollisuus olla osallistumatta Google Adsin konversioseurantaan. Jos poistat Googlen konversioseurantaevästeen käytöstä selaimesi kautta, estät konversioseurannan. Tällöin sinua ei oteta mukaan seurantatyökalun tilastoihin. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimessasi milloin tahansa. Tämä toimii hieman eri tavalla kussakin selaimessa. Löydät ohjeet evästeiden hallintaan selaimessasi täältä:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Hallitse evästeitä ja verkkosivuston tietoja Safarilla.

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Jos et halua evästeitä, voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa aina, kun evästeet asetetaan. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, sallitko sen vai et. Lataamalla ja asentamalla tämän selainlisäosan osoitteessa https://support.google.com/ads/answer/7395996 kaikki "mainosevästeet" poistetaan myös käytöstä. Huomaa, että näiden evästeiden poistaminen käytöstä ei estä mainoksia, vaan ainoastaan henkilökohtaista mainontaa.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google Ads Conversion Tracking -palvelun käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). muodostaa oikeusperustan henkilötietojen käsittelylle, kun niitä kerätään Google Ads Conversion Tracking -palvelun avulla.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Google Ads Conversion Tracking -palvelua verkkopalvelumme ja markkinointitoimenpiteidemme optimoimiseksi. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google Ads Conversion Tracking -palvelua kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tietojen siirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Jos haluat lisätietoja Googlen tietosuojasta, suosittelemme Googlen yleistä tietosuojakäytäntöä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Yhteenveto evästeiden suostumuksenhallinta-alustasta
👥 Asianomaiset osapuolet: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Suostumuksen hankkiminen ja hallinnointi tiettyjä evästeitä ja siten tiettyjen työkalujen käyttöä varten.
📓 Käsitellyt tiedot: Tietoja asetettujen evästeasetusten hallintaa varten, kuten IP-osoite, suostumuksen ajankohta, suostumuksen tyyppi, yksittäiset suostumukset. Lisätietoja tästä löydät kulloinkin käytetystä työkalusta.
📅 Säilytysaika: Riippuu käytetystä työkalusta, sinun on varauduttava useiden vuosien säilytysaikoihin.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on evästeiden suostumuksenhallinta-alusta?

Käytämme verkkosivustollamme Consent Management Platform (CMP) -ohjelmistoa, joka helpottaa meitä ja sinua käsittelemään skriptejä ja evästeitä oikein ja turvallisesti. Ohjelmisto luo automaattisesti evästeiden ponnahdusikkunan, skannaa ja tarkistaa kaikki skriptit ja evästeet, antaa sinulle tietosuojalainsäädännön edellyttämän evästesuostumuksen ja auttaa meitä ja sinua seuraamaan kaikkia evästeitä. Useimmat evästeiden suostumuksen hallintatyökalut tunnistavat ja luokittelevat kaikki olemassa olevat evästeet. Verkkosivuston kävijänä päätät sitten itse, sallitko tai kiellätkö skriptit ja evästeet. Seuraava kaavio havainnollistaa selaimen, verkkopalvelimen ja CMP:n välistä suhdetta.

Yleiskatsaus suostumuksen hallinta-alustaan

Miksi käytämme evästeiden hallintatyökalua?

Tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista avoimuutta tietosuojan alalla. Olemme myös lakisääteisesti velvollisia tekemään niin. Haluamme kertoa sinulle mahdollisimman paljon kaikista työkaluista ja evästeistä, jotka voivat tallentaa ja käsitellä tietojasi. Sinulla on myös oikeus päättää itse, mitkä evästeet hyväksyt ja mitkä et. Jotta voimme antaa sinulle tämän oikeuden, meidän on ensin tiedettävä tarkalleen, mitkä evästeet ovat alun perin päätyneet verkkosivustollemme. Evästeiden hallintatyökalun ansiosta, joka tarkistaa säännöllisesti verkkosivuston kaikkien olemassa olevien evästeiden osalta, tiedämme kaikista evästeistä ja voimme antaa sinulle GDPR:n mukaisia tietoja niistä. Voit sitten hyväksyä tai hylätä evästeet suostumusjärjestelmän kautta.

Mitä tietoja käsitellään?

Evästeiden hallintatyökalun avulla voit hallita jokaista yksittäistä evästettä itse ja hallita täysin tietojesi tallennusta ja käsittelyä. Suostumusilmoitus tallennetaan, jotta meidän ei tarvitse kysyä sitä joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, ja voimme myös todistaa suostumuksesi, jos laki sitä vaatii. Tämä tallennetaan joko opt-in-evästeeseen tai palvelimelle. Evästeiden suostumuksesi säilytysaika vaihtelee evästeiden hallintatyökalun tarjoajan mukaan. Useimmissa tapauksissa näitä tietoja (esim. pseudonymisoitu käyttäjätunnus, suostumuksen antamisajankohta, tiedot evästeluokista tai -työkaluista, selain- ja laitetiedot) säilytetään enintään kaksi vuotta.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn kestosta jäljempänä, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleisesti ottaen käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Evästeisiin tallennettuja tietoja säilytetään eri pituisia aikoja. Jotkin evästeet poistetaan heti, kun poistut verkkosivustolta, kun taas toiset evästeet voivat säilyä selaimessasi useita vuosia. Tietojen käsittelyn tarkka kesto riippuu käytetystä työkalusta, mutta useimmissa tapauksissa sinun on varauduttava useiden vuosien säilytysaikaan. Tarkat tiedot tietojenkäsittelyn kestosta löydät yleensä yksittäisten palveluntarjoajien tietosuojaselosteista.

Vastustamisoikeus

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön milloin tahansa. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, poistamalla tai deaktivoimalla evästeet selaimessasi.

Tietoa erityisistä evästeiden hallintatyökaluista, jos niitä on saatavilla, on seuraavissa kohdissa.

Oikeusperusta

Jos hyväksyt evästeet, henkilötietojasi käsitellään ja tallennetaan näiden evästeiden avulla. Jos meille ilmoitetaan, että suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), tämä suostumus on myös evästeiden käytön ja tietojesi käsittelyn oikeusperusta. Evästeiden suostumuksenhallinta-alustan ohjelmistoa käytetään evästeiden suostumuksen hallintaan ja siihen, että voit antaa suostumuksesi. Tämän ohjelmiston käyttö mahdollistaa verkkosivuston tehokkaan ja lainmukaisen toiminnan, joka on oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Maksupalveluntarjoaja

Maksupalveluntarjoajan tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröidyt: Verkkosivuston kävijät
🤝 Käyttötarkoitus: Maksuprosessin mahdollistaminen ja optimointi verkkosivustollamme
📓 Käsitellyt tiedot: Nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Löydät lisätietoja tästä kulloinkin käytetystä maksupalveluntarjoajan työkalusta.
📅 Säilytysaika: Käytetyn maksupalveluntarjoajan mukaan
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimuksen täyttäminen).

Mikä on maksupalveluntarjoaja?

Käytämme verkkosivuillamme verkkomaksujärjestelmiä, joiden avulla me ja sinä voimme suorittaa turvallisia ja sujuvia maksuja. Henkilötietoja voidaan muun muassa lähettää kyseiselle maksupalveluntarjoajalle, tallentaa ja käsitellä siellä. Maksupalveluntarjoajat ovat verkkomaksujärjestelmiä, joiden avulla voit tehdä tilauksen verkkopankin kautta. Maksujen käsittelyn suorittaa valitsemasi maksupalveluntarjoaja. Tämän jälkeen saamme tiedot suoritetusta maksusta. Tätä menetelmää voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on aktiivinen verkkopankkitili, jolla on PIN- ja TAN-tunnus. Tuskin on pankkeja, jotka eivät tarjoa tai hyväksy tällaisia maksutapoja.

Miksi käytämme maksupalveluntarjoajia verkkosivustollamme?

Haluamme luonnollisesti tarjota parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme ja integroidussa verkkokaupassamme, jotta tunnet olosi mukavaksi sivustollamme ja hyödynnät tarjouksiamme. Tiedämme, että aikasi on arvokasta ja että erityisesti maksutapahtumien on toimittava nopeasti ja sujuvasti. Näistä syistä tarjoamme sinulle erilaisia maksupalveluntarjoajia. Voit valita haluamasi maksupalveluntarjoajan ja maksaa tavalliseen tapaan.

Mitä tietoja käsitellään?

Se, mitä tietoja käsitellään, riippuu luonnollisesti kyseisestä maksupalveluntarjoajasta. Yleensä kuitenkin tallennetaan esimerkiksi nimi, osoite ja pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN-tunnukset jne.). Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta maksutapahtuma voidaan ylipäätään suorittaa. Lisäksi saatetaan tallentaa myös sopimustietoja ja käyttäjätietoja, kuten milloin vierailet verkkosivustollamme, mistä sisällöstä olet kiinnostunut tai mitä alasivuja klikkaat. Useimmat maksupalveluntarjoajat tallentavat myös IP-osoitteesi ja tiedot käyttämästäsi tietokoneesta.

Tiedot tallennetaan ja käsitellään yleensä maksupalveluntarjoajan palvelimilla. Me verkkosivuston ylläpitäjänä emme saa näitä tietoja. Meille ilmoitetaan ainoastaan, onko maksu onnistunut vai ei. Henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamista varten maksupalveluntarjoajat voivat välittää tietoja asianomaiselle organisaatiolle. Kaikkiin maksutapahtumiin sovelletaan aina kyseisen palveluntarjoajan liiketoiminta- ja tietosuojaperiaatteita. Tarkista siksi aina maksupalveluntarjoajan yleiset ehdot ja tietosuojaperiaatteet. Sinulla on myös oikeus saada tiedot poistettua tai oikaistua milloin tahansa. Ota yhteyttä asianomaiseen palveluntarjoajaan oikeuksistasi (oikeus peruutukseen, oikeus saada tietoja ja oikeus olla vaikuttamatta).

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn kestosta jäljempänä, jos meillä on asiasta lisätietoja. Yleensä käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Jos laki niin vaatii, esimerkiksi kirjanpidon osalta, tätä säilytysaikaa voidaan myös ylittää. Säilytämme esimerkiksi sopimukseen liittyviä kirjanpitoasiakirjoja (laskut, sopimusasiakirjat, tiliotteet jne.) 10 vuotta (AO 147 §) ja muita asiaankuuluvia liikeasiakirjoja 6 vuotta (HGB 247 §) niiden laatimisesta.

Vastustamisoikeus

Sinulla on aina oikeus saada tietoja, oikaista ja poistaa henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös milloin tahansa ottaa yhteyttä käytetystä maksupalveluntarjoajasta vastaavaan henkilöön. Yhteystiedot löytyvät joko erityisestä tietosuojakäytännöstämme tai asianomaisen maksupalveluntarjoajan verkkosivuilta.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita maksupalvelujen tarjoajat käyttävät toiminnoissaan selaimessasi. Tämä toimii eri tavoin riippuen siitä, mitä selainta käytät. Huomaa kuitenkin, että maksuprosessi ei välttämättä enää toimi.

Oikeusperusta

Siksi tarjoamme sopimusperusteisten tai oikeudellisten suhteiden käsittelyä varten seuraavat perustelut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  perinteisten pankki-/luottolaitosten lisäksi muita maksupalveluntarjoajia. Yksittäisten maksupalveluntarjoajien tietosuojaselosteissa (esim. Amazon Payments, Apple Pay tai Discover) saat yksityiskohtaisen yleiskatsauksen tietojenkäsittelystä ja tietojen tallentamisesta. Lisäksi voit aina ottaa yhteyttä vastuuhenkilöihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista.

Tietoja tietyistä maksupalveluntarjoajista - jos ne ovat saatavilla - löydät seuraavista kohdista.

Amazon Paymentsin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme Amazon Payments -palvelua verkkomaksutapoja varten. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys Amazon.com Inc. Euroopan alueesta vastaa yritys Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg).

Amazon käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin suuntautuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Amazon käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Amazonin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Amazon Payments -palvelun käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://pay.amazon.de/help/201212490.

eps-pankkisiirron tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme eps-Überweisung-palvelua verkkomaksutapoja varten. Palveluntarjoaja on itävaltalainen yritys Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wien, Itävalta. Lisätietoja eps-Überweisungin käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista löydät tietosuojaselosteesta osoitteessa osoitteessa https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropayn tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme verkkomaksupalvelun tarjoajaa giropay. Palveluntarjoaja on saksalainen yritys paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Saksa. Lisätietoja giropayn käytön kautta käsiteltävistä tiedoista saat tietosuojaselosteesta osoitteessa osoitteessa https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Google Payn tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme verkkomaksupalvelun tarjoajaa Google Pay. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys Google Inc. Euroopan alueella kaikista Google-palveluista vastaa yritys Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti).

Google käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole olemassa riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien osalta tai tietojen siirtämiselle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Google Payn käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

Mastercardin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme maksupalveluntarjoaja Mastercardia. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys Mastercard Inc. Euroopan alueesta vastaa yritys Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia).

Mastercard käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Mastercard käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat Mastercardin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja Mastercardin käytön yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPalin tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivuillamme PayPal-verkkomaksupalvelua. Palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen yritys PayPal Inc. Yritys PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) vastaa Euroopan alueesta.

PayPal käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

PayPal käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat PayPalin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja PayPalin kautta käsiteltävistä tiedoista on tietosuojaselosteessa osoitteessa osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna Checkoutin tietosuojakäytäntö

Klarna Checkoutin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Maksuprosessin optimointi verkkosivustollamme.
📓 Käsiteltävät tiedot: Nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään niin kauan kuin Klarna tarvitsee niitä käsittelytarkoitukseen.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen velvoite), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Klarna Checkout?

Käytämme verkkosivustollamme ruotsalaisen Klarna Bank AB:n Klarna Checkout -verkkomaksujärjestelmää. Klarna Bankin pääkonttori sijaitsee osoitteessa Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi. Jos päätät käyttää tätä palvelua, henkilötiedot lähetetään Klarnalle, tallennetaan ja käsitellään. Tässä tietosuojakäytännössä haluamme antaa sinulle yleiskuvan Klarnan suorittamasta tietojenkäsittelystä.

Klarna Checkout on verkkokaupan tilausten maksujärjestelmä. Käyttäjä valitsee maksutavan ja Klarna Checkout hoitaa koko maksuprosessin. Kun käyttäjä on suorittanut maksun kassajärjestelmän kautta ja syöttänyt tarvittavat tiedot, tulevat verkko-ostokset voidaan tehdä entistä nopeammin ja helpommin. Klarna-järjestelmä tunnistaa olemassa olevan asiakkaan heti, kun hän syöttää sähköpostiosoitteensa ja postinumeronsa.

Miksi käytämme Klarna Checkout -järjestelmää verkkosivustollamme?

Tavoitteenamme verkkosivustollamme ja integroidulla verkkokaupallamme on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Verkkosivuston ja tarjoustemme yleisen käyttökokemuksen lisäksi tähän kuuluu myös tilausten sujuva, nopea ja turvallinen maksujen käsittely. Tämän varmistamiseksi käytämme Klarna Checkout -maksujärjestelmää.

Mitä tietoja Klarna Checkout tallentaa?

Heti kun päätät Klarna-maksupalvelun puolesta ja maksat Klarna Checkout -maksutavan kautta, välität yritykselle myös henkilötietoja. Klarna Checkout -sivulla sinulta kerätään teknisiä tietoja, kuten selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, Internet-osoitteemme, päivämäärä ja kellonaika, kieliasetukset, aikavyöhykeasetukset ja IP-osoite, jotka siirretään Klarnan palvelimille ja tallennetaan sinne. Nämä tiedot tallennetaan, vaikka et olisi vielä tehnyt tilausta.

Jos tilaat tuotteen tai palvelun myymälämme kautta, sinun on annettava henkilötietosi niille varattuihin kenttiin. Klarna käsittelee näitä tietoja maksujen käsittelyä varten. Klarna voi tallentaa ja käsitellä erityisesti seuraavia henkilötietoja (sekä yleisiä tuotetietoja) luotto- ja henkilöllisyystarkastuksia varten:

 • Yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, titteli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus tai palkka.
 • Maksutiedot, kuten luottokorttitiedot tai pankkitilin numero.
 • Tuotetiedot, kuten lähetysnumero, tuotetyyppi ja tuotteen hinta.

On myös valinnaisia tietoja, joita voidaan kerätä, jos teet tietoisen päätöksen tehdä niin. Tällaisia ovat esimerkiksi poliittiset, uskonnolliset tai ideologiset vakaumukset tai erilaiset terveystiedot.

Klarna voi kerätä edellä mainittujen tietojen lisäksi myös tietoja tavaroista tai palveluista, joita ostat tai tilaat itse tai kolmansien osapuolten (kuten meidän tai julkisten tietokantojen) kautta. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi lähetysnumero tai tilatun tuotteen tyyppi sekä tiedot luottokelpoisuudestasi, tuloistasi tai luottoluokituksestasi. Klarna voi myös luovuttaa henkilötietojasi palveluntarjoajille, kuten ohjelmistotoimittajille, tietojen tallentajille tai meille kauppiaana.

Jos tiedot syötetään automaattisesti lomakkeeseen, evästeet ovat aina mukana. Jos et halua käyttää tätä toimintoa, voit poistaa nämä evästeet käytöstä milloin tahansa. Alempana tekstissä on ohjeita evästeiden poistamiseen, poistamiseen tai hallintaan selaimessasi. Testiemme mukaan Klarna ei aseta suoraan evästeitä. Jos valitset maksutavan "Klarna Sofort" ja klikkaat "Tilaa", sinut ohjataan Sofortin verkkosivustolle. Onnistuneen maksun jälkeen pääset kiitos-sivullemme. Sofort.com asettaa siellä seuraavan evästeen:

NimiSOFUEB
Arvo: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa istuntotunnuksesi.
Viimeinen voimassaolopäivä: selainistunnon päättymisen jälkeen

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Klarna pyrkii säilyttämään tietosi vain EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) sisällä. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Jos näin tapahtuu, Klarna varmistaa, että tietosuoja on GDPR:n mukainen ja että kolmanteen maahan sovelletaan Euroopan unionin tekemää riittävyyspäätöstä. Tietoja säilytetään aina niin kauan kuin Klarna tarvitsee niitä käsittelytarkoitukseen.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että Klarna käsittelee henkilötietojasi. Sinulla on myös aina oikeus saada tietoja, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Sinun tarvitsee vain ottaa yhteyttä yritykseen tai yrityksen tietosuojatiimiin sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@klarna.de yhteystiedot. Tietoja Klarnan verkkosivustosta "Tietosuojakyselyni" voit myös ottaa suoraan yhteyttä Klarnaan.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita Klarna voi käyttää toiminnoissaan selaimessasi. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivujen tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Oikeusperusta

Tarjoamme siis sopimus- tai oikeussuhteiden käsittelyä varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  tavanomaisten pankki-/luottolaitosten lisäksi maksupalveluntarjoajaa Klarna Checkout.

Toivomme, että olemme antaneet sinulle hyvän yleiskuvan Klarnan suorittamasta tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään, suosittelemme tutustumaan Klarnan tietosuojakäytäntöön osoitteessa osoitteessa https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

 

Stripen tietosuojakäytäntö

Stripen tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Verkkosivustomme maksuprosessin optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään, kunnes yhteistyö Stripen kanssa lopetetaan.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (sopimusten käsittely), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus).

Mikä on Stripe?

Käytämme verkkosivustollamme amerikkalaisen teknologiayrityksen ja verkkomaksupalvelun Stripen maksuvälinettä. EU:n alueella sijaitsevista asiakkaista vastaa Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti). Tämä tarkoittaa, että jos valitset Stripen maksutavaksi, maksusi käsitellään Stripe Paymentsin kautta. Maksuprosessia varten tarvittavat tiedot välitetään Stripeen ja tallennetaan. Tässä tietosuojakäytännössä annamme sinulle yleiskatsauksen tästä tietojen käsittelystä ja tallentamisesta Stripen toimesta ja selitämme, miksi käytämme Stripeä verkkosivustollamme.

Teknologiayritys Stripe tarjoaa maksuratkaisuja verkkomaksuihin. Stripen avulla on mahdollista hyväksyä luotto- ja pankkikorttimaksuja verkkokaupassamme. Stripe huolehtii koko maksuprosessista. Stripen suurena etuna on se, että sinun ei tarvitse koskaan poistua verkkosivuiltamme tai myymälästä maksuprosessin aikana ja maksu käsitellään erittäin nopeasti.

Miksi käytämme Stripeä verkkosivuillamme?

Haluamme luonnollisesti tarjota verkkosivustollamme ja integroidussa verkkokaupassamme parasta mahdollista palvelua, jotta tunnet olosi mukavaksi sivustollamme ja hyödynnät tarjouksiamme. Tiedämme, että aikasi on arvokasta ja että erityisesti maksujen käsittelyn on siksi toimittava nopeasti ja sujuvasti. Muiden maksupalveluntarjoajiemme lisäksi olemme löytäneet Stripen kumppaniksi, joka takaa turvallisen ja nopean maksujen käsittelyn.

Mitä tietoja Stripe tallentaa?

Jos valitset maksutavaksi Stripen, myös henkilötietosi siirretään Stripeen ja tallennetaan sinne. Kyseessä ovat transaktiotiedot. Näihin tietoihin kuuluvat maksutapa (eli luottokortti, pankkikortti tai tilinumero), pankin pankkitunnus, valuutta, summa ja maksupäivä. Maksutapahtuman aikana saatetaan siirtää myös nimesi, sähköpostiosoitteesi, laskutus- tai toimitusosoitteesi ja joskus myös tapahtumahistoriasi. Näitä tietoja tarvitaan todentamista varten. Lisäksi Stripe voi kerätä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja maasi sekä laitteesi teknisiä tietoja (kuten IP-osoitteen) petosten estämiseksi, taloudellisten raporttien laatimiseksi ja voidakseen tarjota omia palveluitaan täysimääräisesti.

Stripe ei myy mitään tietojasi riippumattomille kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistoille tai muille yrityksille, joilla ei ole mitään tekemistä Stripe-yrityksen kanssa. Tietoja voidaan kuitenkin välittää sisäisille osastoille, rajoitetulle määrälle ulkoisia Stripe-kumppaneita tai lakisääteisten määräysten noudattamiseksi. Stripe käyttää myös evästeitä tietojen keräämiseen. Täältä löydät valikoiman evästeitä, joita Stripe voi asettaa maksuprosessin aikana:

Nimi: m
Arvo: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tulee näkyviin, kun valitset maksutavan. Se tallentaa ja tunnistaa, käytätkö verkkosivustoamme tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: __stripe_mid
Arvo: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tarvitaan luottokorttitapahtuman suorittamiseen. Eväste tallentaa istuntotunnuksesi tätä tarkoitusta varten.
Vanhentumispäivä: vuoden kuluttua

Nimi: __stripe_sid
Arvo: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Käyttötarkoitus: Stripe käyttää sitä maksuprosessissa verkkosivustollamme.
Viimeinen voimassaolopäiväIstunnon päättymisen jälkeen

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään yleensä palvelun tarjoamisen ajan. Tämä tarkoittaa, että tietoja säilytetään siihen asti, kunnes lopetamme yhteistyön Stripen kanssa. Stripe voi kuitenkin säilyttää henkilötietoja myös palvelun tarjoamisen keston jälkeen, jotta se voi täyttää oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet. Koska Stripe on maailmanlaajuinen yritys, tietoja voidaan säilyttää myös missä tahansa maassa, jossa Stripe tarjoaa palveluja. Tämä tarkoittaa, että tietoja voidaan tallentaa myös maasi ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojeni tallentamisen?

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi saatetaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisina nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei siis saa yksinkertaisesti siirtää turvattomiin kolmansiin maihin, säilyttää ja käsitellä siellä, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia takeita (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Sinulla on aina oikeus saada tietoa, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä Stripe-tiimiin milloin tahansa osoitteessa https://support.stripe.com/contact/email yhteystiedot.

Voit poistaa, poistaa käytöstä tai hallita evästeitä, joita Stripe käyttää toiminnoissaan selaimessasi. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, tämä toimii eri tavoin. Huomaa kuitenkin, että maksuprosessi ei välttämättä enää toimi. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Oikeusperusta

Tarjoamme siis sopimus- tai oikeussuhteiden käsittelyä varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  tavanomaisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi myös maksupalveluntarjoajan Sofortüberweisung. Palvelun onnistunut käyttö edellyttää myös suostumustasi. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  sikäli kuin evästeiden salliminen on tarpeen sen käyttöä varten.

Stripe käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuville tiedonsiirroille ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Stripe käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat Stripen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme nyt antaneet sinulle yleiskatsauksen Stripen suorittamasta tietojen käsittelystä ja tallentamisesta. Jos haluat vielä yksityiskohtaisempia tietoja, tutustu Stripen yksityiskohtaisiin tietosuojakäytäntöihin osoitteessa osoitteessa https://stripe.com/at/privacy on hyvä lähde.

Sofortüberweisung tietosuojakäytäntö

Sofortüberweisungin tietosuojakäytännön yhteenveto
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Verkkosivustomme maksuprosessin optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Nimi, osoite, pankkitiedot (tilinumero, luottokortin numero, salasanat, TAN jne.), IP-osoite ja sopimustiedot.
Lisätietoja on alla olevassa tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen velvoite), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on "välitön pankkisiirto"?

Tarjoamme Sofort GmbH:n "Sofortüberweisung"-maksutapaa käteisvapaaseen maksamiseen verkkosivustollamme. Sofort GmbH on kuulunut ruotsalaiseen Klarna-yhtiöön vuodesta 2014, mutta sen kotipaikka on Saksassa, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Jos päätät käyttää tätä maksutapaa, henkilötiedot siirretään Sofort GmbH:lle tai Klarnalle, tallennetaan ja käsitellään siellä. Tässä tietosuojaselosteessa annetaan yleiskuva Sofort GmbH:n suorittamasta tietojenkäsittelystä.

Sofortüberweisung on verkkomaksujärjestelmä, jonka avulla voit tehdä tilauksen verkkopankin kautta. Sofort GmbH suorittaa maksujen käsittelyn, ja saamme välittömästi tiedon suoritetusta maksusta. Tätä menetelmää voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on aktiivinen verkkopankkitili, jossa on PIN- ja TAN-tunnus. Vain muutamat pankit eivät vielä tue tätä maksutapaa.

Miksi käytämme sivustollamme "Sofortüberweisung" -menetelmää?

Verkkosivustomme ja integroidun verkkokauppamme tavoitteena on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua. Verkkosivuston ja tarjoustemme yleisen käyttökokemuksen lisäksi tähän kuuluu myös tilausten sujuva, nopea ja turvallinen maksukäsittely. Tämän varmistamiseksi käytämme maksujärjestelmänä Sofortüberweisungia.

Mitä tietoja "Sofortüberweisung" tallentaa?

Kun teet välittömän pankkisiirron Sofort/Klarna-palvelun kautta, yrityksen palvelimille tallentuu tietoja, kuten nimi, tilinumero, pankkitunnus, aihe, summa ja päivämäärä. Saamme nämä tiedot myös maksuvahvistuksen kautta.

Tilin kattavuuden tarkistuksen yhteydessä Sofort GmbH tarkistaa, kattaako tilisi saldo ja tilinylitysmahdollisuus maksun määrän. Joissakin tapauksissa tarkistetaan myös, onko Sofort-siirtoja suoritettu onnistuneesti viimeisten 30 päivän aikana. Lisäksi kerätään ja tallennetaan lyhennetty ("hashed") käyttäjätunnuksesi (kuten käyttäjänumero tai sopimusnumero) ja IP-osoitteesi. SEPA-siirtoja varten tallennetaan myös BIC ja IBAN.

Yrityksen mukaan muita henkilötietoja (kuten tilisaldoja, liikevaihtotietoja, tapahtumarajoja, tililuetteloita, matkapuhelinnumeroita, todentamisvarmenteita, turvakoodeja tai PIN/TAN-koodeja) ei kerätä, tallenneta tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Sofortüberweisung käyttää evästeitä myös oman palvelunsa käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Kun tilaat tuotteen, sinut ohjataan Sofort- tai Klarna-sivustolle. Onnistuneen maksun jälkeen sinut ohjataan kiitos-sivulle. Täällä asetetaan seuraavat kolme evästettä:

NimiSOFUEB
Arvo: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa istuntosi ID:n.
Viimeinen voimassaolopäivä: selainistunnon päättymisen jälkeen

NimiUser[user_cookie_rules]
Arvo: 1
Käyttö: Tämä eväste tallentaa suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Viimeinen voimassaolopäivä: 10 vuoden kuluttua

Nimi: _ga
Arvo: GA1.2.69759879.1589470706
Käyttötarkoitus: Oletusarvoisesti analytics.js käyttää _ga-evästeen tallentamiseen käyttäjän tunnuksen. Sitä käytetään periaatteessa verkkosivuston kävijöiden erottamiseen toisistaan. Tämä on Google Analyticsin eväste.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua.

Huomautus: Tässä luetellut evästeet eivät ole tyhjentäviä. On aina mahdollista, että Sofortüberweisung käyttää myös muita evästeitä.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa. Tämä velvoite voi kestää kolmesta kymmeneen vuotta.

Klarna/Sofort GmbH pyrkii säilyttämään tietoja vain EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) alueella. Jos tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, tietosuojan on oltava yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista ja maan on oltava EU:n riittävyyspäätöksen piirissä.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi siihen, että Klarna käsittelee henkilötietoja. Sinulla on myös aina oikeus saada tietoa, korjata ja poistaa henkilötietojasi. Voit tehdä tämän yksinkertaisesti ottamalla yhteyttä yrityksen tietosuojatiimiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen datenschutz@sofort.com.

Voit hallita, poistaa tai poistaa käytöstä kaikki Sofortüberweisungin käyttämät evästeet selaimessasi. Suosikkiselaimestasi riippuen tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä yleisimmissä selaimissa:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivuston tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Oikeusperusta

Tarjoamme siis sopimus- tai oikeussuhteiden käsittelyä varten (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).  tavanomaisten pankki- ja luottolaitosten lisäksi myös maksupalveluntarjoajan Sofortüberweisung. Palvelun onnistunut käyttö edellyttää myös suostumustasi. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).  sikäli kuin evästeiden salliminen on tarpeen sen käyttöä varten.

Jos haluat lisätietoja Sofort GmbH:n "Sofortüberweisung" -palvelun tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen osoitteessa osoitteessa https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median tietosuojakäytäntöjen yhteenveto
👥 Rekisteröidyt: Verkkosivuston kävijät
🤝 Käyttötarkoitus: Palvelujemme esittely ja optimointi, yhteydenpito kävijöihin, kiinnostuneisiin tahoihin ym. sekä mainonta
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteystiedot, tiedot käyttäjäkäyttäytymisestä, tiedot laitteesta ja IP-osoitteesta.
Löydät lisätietoja tästä kulloinkin käytetystä sosiaalisen median välineestä.
📅 Tallennuksen kesto: Käytetyn sosiaalisen median alustan mukaan.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä on sosiaalinen media?

Verkkosivustomme lisäksi olemme aktiivisia myös eri sosiaalisen median alustoilla. Käyttäjätietoja saatetaan käsitellä, jotta voimme kohdistaa tiedot meistä kiinnostuneille käyttäjille sosiaalisten verkostojen kautta. Lisäksi sosiaalisen median alustan elementtejä voidaan upottaa suoraan verkkosivustoomme. Näin on esimerkiksi silloin, jos napsautat verkkosivustollamme olevaa sosiaalisen median painiketta ja sinut ohjataan suoraan sosiaalisen median läsnäoloon. Sosiaalinen media tai sosiaalinen media tarkoittaa verkkosivustoja ja sovelluksia, joiden kautta rekisteröityneet jäsenet voivat tuottaa sisältöä, jakaa sisältöä avoimesti tai tietyissä ryhmissä ja verkostoitua muiden jäsenten kanssa.

Miksi käytämme sosiaalista mediaa?

Sosiaalisen median alustat ovat jo vuosia olleet paikka, jossa ihmiset kommunikoivat ja seurustelevat verkossa. Sosiaalisen median läsnäolomme avulla voimme tuoda tuotteemme ja palvelumme lähemmäs kiinnostuneita osapuolia. Verkkosivuillemme integroitujen sosiaalisen median elementtien avulla voit siirtyä sosiaalisen median sisältöömme nopeasti ja mutkattomasti.

Tietoja, joita tallennetaan ja käsitellään sosiaalisen median kanavan käytön kautta, käytetään ensisijaisesti verkkoanalyysien tekemiseen. Näiden analyysien tavoitteena on pystyä kehittämään tarkempia ja yksilöllisempiä markkinointi- ja mainosstrategioita. Riippuen siitä, miten käyttäydyt sosiaalisen median alustalla, analysoituja tietoja voidaan käyttää johtopäätösten tekemiseen kiinnostuksen kohteistasi ja käyttäjäprofiilien luomiseen. Näin alustat voivat myös esittää sinulle räätälöityjä mainoksia. Tätä varten selaimeesi asetetaan yleensä evästeitä, jotka tallentavat tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi.

Pääsääntöisesti oletamme, että olemme edelleen vastuussa tietosuojalainsäädännön nojalla, vaikka käyttäisimme sosiaalisen median alustan palveluja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tietyissä tapauksissa sosiaalisen median alustan ylläpitäjä voi olla yhdessä meidän kanssamme vastuussa tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti. Jos näin on, huomautamme tästä erikseen ja toimimme asiaa koskevan sopimuksen perusteella. Sopimuksen ydin on tällöin toistettu jäljempänä kyseisen alustan osalta.

Huomaa, että käyttäessäsi sosiaalisen median alustoja tai sisäänrakennettuja elementtejämme tietojasi saatetaan käsitellä myös Euroopan unionin ulkopuolella, sillä monet sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook tai Twitter, ovat amerikkalaisia yrityksiä. Tämän vuoksi et ehkä pysty yhtä helposti vaatimaan tai valvomaan henkilötietojasi koskevia oikeuksiasi.

Mitä tietoja käsitellään?

Se, mitä tietoja tarkalleen ottaen tallennetaan ja käsitellään, riippuu kyseisen sosiaalisen median alustan tarjoajasta. Yleensä kyse on kuitenkin sellaisista tiedoista kuin puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yhteystietolomakkeeseen antamasi tiedot, käyttäjätiedot, kuten mitä painikkeita napsautat, kenestä tykkäät tai ketä seuraat, milloin olet käynyt millä sivuilla, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi. Suurin osa näistä tiedoista tallennetaan evästeisiin. Erityisesti jos sinulla itselläsi on profiili sosiaalisessa mediakanavassa, jossa vierailet, ja olet kirjautunut sisään, tiedot voidaan yhdistää profiiliisi.

Kaikki sosiaalisen median alustan kautta kerätyt tiedot tallennetaan myös palveluntarjoajan palvelimille. Tämä tarkoittaa, että vain palveluntarjoajilla on pääsy tietoihin ja että ne voivat antaa sinulle asianmukaisia tietoja tai tehdä muutoksia.

Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietoja sosiaalisen median palveluntarjoajat tallentavat ja käsittelevät ja miten voit vastustaa tietojen käsittelyä, sinun kannattaa lukea yrityksen tietosuojakäytäntö huolellisesti. Suosittelemme myös, että otat suoraan yhteyttä palveluntarjoajaan, jos sinulla on kysyttävää tietojen tallentamisesta ja käsittelystä tai haluat käyttää vastaavia oikeuksia.

Tietojen käsittelyn kesto

Ilmoitamme sinulle tietojenkäsittelyn kestosta jäljempänä, jos meillä on lisätietoja asiasta. Esimerkiksi sosiaalisen median alusta Facebook säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita sen omiin tarkoituksiin. Asiakastiedot, joita verrataan omiin käyttäjätietoihimme, poistetaan kuitenkin kahden päivän kuluessa. Yleisesti ottaen käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi. Jos laki niin vaatii, esimerkiksi kirjanpidon osalta, tätä säilytysaikaa voidaan ylittää.

Vastustamisoikeus

Sinulla on myös oikeus ja mahdollisuus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi evästeiden tai kolmannen osapuolen tarjoajien, kuten upotettujen sosiaalisen median elementtien, käyttöön. Tämä toimii joko evästeiden hallintatyökalun tai muiden opt-out-toimintojen kautta. Voit esimerkiksi estää evästeiden avulla tapahtuvan tiedonkeruun myös hallinnoimalla, poistamalla tai deaktivoimalla evästeet selaimessasi.

Koska evästeitä saatetaan käyttää sosiaalisen median työkalujen kanssa, suosittelemme myös lukemaan evästeitä koskevat yleiset tietosuojakäytäntömme. Jos haluat tietää tarkalleen, mitä tietojasi tallennetaan ja käsitellään, sinun kannattaa lukea kyseisten työkalujen tietosuojakäytännöt.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduilla sosiaalisen median elementeillä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Periaatteessa tietojasi käsitellään myös oikeutetun etumme perusteella, jos suostumus on annettu. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme työkaluja kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästeohjeita koskeviin ohjeisiin.

Tietoja tietyistä sosiaalisen median alustoista - jos niitä on saatavilla - on seuraavissa kohdissa.

Facebookin tietosuojakäytäntö

Facebookin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten asiakastiedot, tiedot käyttäjän käyttäytymisestä, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Löydät lisätietoja alla olevasta tietosuojakäytännöstä.
📅 Säilytysaika: Kunnes tiedot eivät enää ole hyödyllisiä Facebookin tarkoituksiin.
⚖️ Oikeusperustat: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mitä ovat Facebookin työkalut?

Käytämme verkkosivuillamme Facebookin valittuja työkaluja. Facebook on sosiaalisen median verkosto, jonka omistaa yritys Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanti. Näiden työkalujen avulla voimme tarjota sinulle ja tuotteistamme ja palveluistamme kiinnostuneille ihmisille parhaan mahdollisen tarjouksen.

Jos tietoja kerätään ja välitetään sinulta upotettujen Facebook-elementtiemme tai Facebook-sivumme (fanisivumme) kautta, sekä me että Facebook Ireland Ltd. olemme tästä vastuussa. Facebook on yksin vastuussa näiden tietojen jatkokäsittelystä. Yhteiset velvollisuutemme on myös määritelty julkisesti saatavilla olevassa sopimuksessa osoitteessa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ankkuroitu. Siinä todetaan esimerkiksi, että meidän on ilmoitettava sinulle selkeästi Facebook-työkalujen käytöstä verkkosivustollamme. Lisäksi olemme myös vastuussa siitä, että työkalut on integroitu turvallisesti verkkosivustoomme tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Facebook puolestaan vastaa esimerkiksi Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Jos sinulla on kysyttävää Facebookin suorittamasta tiedonkeruusta ja tietojenkäsittelystä, voit ottaa yhteyttä suoraan yritykseen. Jos osoitat kysymyksen meille, olemme velvollisia välittämään sen Facebookille.

Alla on yleiskatsaus Facebookin eri työkaluihin, mitä tietoja Facebookille lähetetään ja miten voit poistaa nämä tiedot.

Facebook tarjoaa monien muiden tuotteiden lisäksi myös niin sanottuja "Facebook Business Tools" -työkaluja. Tämä on Facebookin käyttämä virallinen termi. Koska termiä ei kuitenkaan juuri tunneta, olemme päättäneet kutsua niitä yksinkertaisesti Facebook-työkaluiksi. Näitä ovat mm:

 • Facebook Pixel
 • Sosiaaliset lisäosat (kuten "Tykkää"- tai "Jaa"-painike).
 • Facebook-sisäänkirjautuminen
 • Tilipaketti
 • API:t (sovellusohjelmointirajapinta)
 • SDK:t (ohjelmointityökalujen kokoelma)
 • alustojen integroinnit
 • liitännäiset
 • Koodit
 • Tekniset tiedot
 • Asiakirjat
 • Teknologiat ja palvelut

Näiden työkalujen avulla Facebook laajentaa palvelujaan ja pystyy saamaan tietoa käyttäjien toiminnasta Facebookin ulkopuolella.

Miksi käytämme Facebookin työkaluja verkkosivustollamme?

Haluamme näyttää palveluitamme ja tuotteitamme vain ihmisille, jotka ovat niistä todella kiinnostuneita. Mainosten (Facebook-mainosten) avulla voimme tavoittaa juuri nämä ihmiset. Facebook tarvitsee kuitenkin tietoa ihmisten toiveista ja tarpeista, jotta se voi näyttää käyttäjille sopivia mainoksia. Yritys saa siksi verkkosivuillamme tietoja käyttäjien käyttäytymisestä (ja yhteystietoja). Näin Facebook kerää parempia käyttäjätietoja ja voi näyttää kiinnostuneille ihmisille sopivia mainoksia tuotteistamme ja palveluistamme. Työkalut mahdollistavat siis räätälöidyt mainoskampanjat Facebookissa.

Facebook kutsuu tietoja käyttäytymisestäsi verkkosivustollamme "tapahtumatiedoiksi". Näitä käytetään myös mittaus- ja analyysipalveluihin. Facebook voi siten laatia puolestamme "kampanjaraportteja" mainoskampanjoidemme vaikutuksesta. Lisäksi analyysit antavat meille paremman käsityksen siitä, miten käytät palveluitamme, verkkosivustoamme tai tuotteitamme. Näin voimme optimoida käyttökokemuksesi verkkosivustollamme joidenkin näiden työkalujen avulla. Voit esimerkiksi käyttää sosiaalisia liitännäisiä jakamaan sivustomme sisältöä suoraan Facebookissa.

Mitä tietoja Facebook-työkalut tallentavat?

Käyttämällä yksittäisiä Facebook-työkaluja henkilötietoja (asiakastietoja) saatetaan lähettää Facebookiin. Käytetyistä työkaluista riippuen voidaan lähettää asiakastietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja IP-osoite.

Facebook käyttää näitä tietoja sovittaakseen tiedot yhteen niiden tietojen kanssa, jotka sillä on sinusta (jos olet Facebookin jäsen). Ennen kuin asiakastiedot lähetetään Facebookiin, ne hakkeroidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa kokoinen tietojoukko muutetaan merkkijonoksi. Tämä toimii myös tietojen salaamiseen.

Yhteystietojen lisäksi lähetetään myös "tapahtumatietoja". "Tapahtumatiedoilla" tarkoitetaan tietoja, jotka saamme sinusta verkkosivustollamme. Esimerkiksi, millä alasivuilla käyt tai mitä tuotteita ostat meiltä. Facebook ei jaa saamiaan tietoja kolmansille osapuolille (kuten mainostajille), ellei yrityksellä ole siihen nimenomaista lupaa tai ellei se ole siihen lain mukaan velvollinen. "Tapahtumatiedot" voidaan yhdistää myös yhteystietoihin. Näin Facebook voi tarjota paremmin personoitua mainontaa. Edellä mainitun täsmäytysprosessin jälkeen Facebook poistaa yhteystiedot uudelleen.

Facebook käyttää tapahtumatietoja optimoitujen mainosten tarjoamiseksi vain, jos ne on yhdistetty muihin tietoihin (jotka Facebook on kerännyt muilla tavoin). Facebook käyttää näitä tapahtumatietoja myös turvallisuus-, suojaus-, kehitys- ja tutkimustarkoituksiin. Suuri osa näistä tiedoista siirretään Facebookille evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita käytetään tietojen tai informaation tallentamiseen selaimiin. Käytetyistä työkaluista ja siitä, oletko Facebookin jäsen, riippuen selaimeesi tallennetaan eri määrä evästeitä. Käymme yksityiskohtaisemmin läpi yksittäiset Facebookin evästeet yksittäisten Facebook-työkalujen kuvauksissa. Löydät myös yleistä tietoa Facebookin evästeiden käytöstä osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Periaatteessa Facebook säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita sen omissa palveluissa ja Facebook-tuotteissa. Facebookilla on palvelimia eri puolilla maailmaa, joissa sen tietoja säilytetään. Asiakastiedot poistetaan kuitenkin 48 tunnin kuluessa siitä, kun niitä on verrattu yrityksen omiin käyttäjätietoihin.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojeni tallentamisen?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista ne, siirtää ne ja poistaa ne.

Tietosi poistetaan kokonaan vain, jos poistat Facebook-tilisi kokonaan. Ja näin Facebook-tilisi poistaminen toimii:

1) Napsauta Facebookin oikeassa reunassa olevaa Asetukset-painiketta.

2) Napsauta sitten vasemmanpuoleisessa sarakkeessa kohtaa "Facebookin tietosi".

3) Napsauta nyt "Deaktivointi ja poistaminen".

4) Valitse nyt "Poista tili" ja napsauta sitten "Jatka ja poista tili".

5) Syötä nyt salasanasi, klikkaa "Seuraava" ja sitten "Poista tili"

Tiedot, jotka Facebook saa sivustomme kautta, tallennetaan evästeiden avulla (esim. sosiaalisten liitännäisten osalta). Voit poistaa yksittäiset tai kaikki evästeet käytöstä, poistaa ne tai hallita niitä selaimessasi. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivujen tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Jos et halua evästeitä, voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, haluatko sallia sen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduilla Facebook-työkaluilla, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Säilytämme ja käsittelemme tietojasi, jotta voimme viestiä kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa nopeasti ja hyvin. Käytämme näitä välineitä kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut Facebookin tietosuojakäytäntöön tai evästeitä koskeviin ohjeisiin.

Facebook käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvassa tiedonsiirrossa ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Facebookin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Toivomme, että olemme antaneet sinulle tärkeimmät tiedot Facebook-työkalujen käytöstä ja tietojenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Facebook käyttää tietojasi, suosittelemme lukemaan tietosuojaohjeet osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebookin sosiaalisten lisäosien tietosuojakäytäntö

Facebook Inc:n sosiaaliset lisäosat on integroitu verkkosivustoomme. Tunnistat nämä painikkeet klassisesta Facebook-logosta, kuten "Tykkää"-painikkeesta (käsi, jossa on kohotettu peukalo) tai selkeästä "Facebook-lisäosa"-merkinnästä. Sosiaalinen liitännäinen on pieni osa Facebookia, joka on integroitu sivustollemme. Jokaisella liitännäisellä on oma toimintonsa. Yleisimmin käytetyt toiminnot ovat tutut "Tykkää"- ja "Jaa"-painikkeet.

Facebook tarjoaa seuraavat sosiaaliset lisäosat:

 • "Tallenna-painike
 • "Tykkää-painike, jaa, lähetä ja lainaa.
 • Sivun lisäosa
 • Kommentit
 • Messenger-liitännäinen
 • Upotetut viestit ja videosoitin
 • Ryhmä-liitännäinen

Osoitteeseen https://developers.facebook.com/docs/plugins löydät lisätietoja yksittäisten lisäosien käytöstä. Käytämme sosiaalisia lisäosia toisaalta tarjotaksemme sinulle paremman käyttökokemuksen sivustollamme ja toisaalta siksi, että Facebook voi käyttää niitä mainostemme optimointiin.

Jos sinulla on Facebook-tili tai facebook.com Facebook on jo asettanut selaimeesi vähintään yhden evästeen. Tällöin selaimesi lähettää tietoja Facebookille tämän evästeen kautta heti, kun vierailet sivustollamme tai olet vuorovaikutuksessa sosiaalisten lisäosien kanssa (esim. "Tykkää"-painike).

Saadut tiedot poistetaan tai anonymisoidaan 90 päivän kuluessa. Facebookin mukaan nämä tiedot sisältävät IP-osoitteesi, minkä verkkosivuston olet käynyt, päivämäärän, kellonajan ja muita selaimeesi liittyviä tietoja.

Jotta Facebook ei voisi kerätä paljon tietoja verkkosivustollamme käydessäsi ja yhdistää niitä Facebookin tietoihin, sinun on kirjauduttava ulos Facebookista verkkosivustolla käynnin aikana.

Jos et ole kirjautuneena Facebookiin tai sinulla ei ole Facebook-tiliä, selaimesi lähettää vähemmän tietoja Facebookille, koska sinulla on vähemmän Facebook-evästejä. Siitä huolimatta tietoja, kuten IP-osoitteesi tai se, millä verkkosivustolla vierailet, saatetaan lähettää Facebookille. Haluamme nimenomaisesti huomauttaa, että emme tiedä näiden tietojen tarkkaa sisältöä. Pyrimme kuitenkin parhaan tietämyksemme mukaan antamaan sinulle mahdollisimman paljon tietoa tietojen käsittelystä. Voit myös tutustua siihen, miten Facebook käyttää tietoja, yhtiön tietosuojakäytännöstä osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Seuraavat evästeet asetetaan selaimeesi vähintään, kun vierailet verkkosivustolla, jossa on Facebookin sosiaalisia lisäosia:

Nimi: Nimi: dpr
Arvo: ei määritelty
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään, jotta verkkosivustomme sosiaaliset lisäosat toimisivat.
Vanhentumispäivä: istunnon päätyttyä

Nimi: fr
Arvo: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Käyttötarkoitus: Eväste on myös tarpeen, jotta laajennukset toimisivat oikein.
Vanhentumispäivä:: 3 kuukauden kuluttua

Huomautus: Nämä evästeet asetettiin testin jälkeen, vaikka et olisikaan Facebookin jäsen.

Jos olet kirjautunut Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen itse. Jos et ole Facebook-käyttäjä, voit klikata http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/hallinnoidaksesi käyttöpohjaista verkkomainontaa. Siellä sinulla on mahdollisuus poistaa palveluntarjoajat käytöstä tai aktivoida ne.

Jos haluat lisätietoja Facebookin tietosuojasta, suosittelemme lukemaan yrityksen omat tietosuojakäytännöt osoitteessa osoitteessa https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook-sisäänkirjautumisen tietosuojakäytäntö

Olemme integroineet käytännön Facebook-kirjautumisen verkkosivuillemme. Näin voit helposti kirjautua sisään Facebook-tililläsi ilman, että sinun tarvitsee luoda uutta käyttäjätiliä. Jos päätät rekisteröityä Facebook-kirjautumisen kautta, sinut ohjataan sosiaalisen median Facebook-verkostoon. Siellä voit kirjautua sisään Facebook-käyttäjätietojesi avulla. Tämän kirjautumismenettelyn kautta sinua ja käyttäjäkäyttäytymistäsi koskevat tiedot tallennetaan ja välitetään Facebookille.

Facebook käyttää erilaisia evästeitä tietojen tallentamiseen. Alla näytämme tärkeimmät evästeet, jotka asetetaan selaimeesi tai jotka ovat jo olemassa, kun kirjaudut sivustollemme Facebook-kirjautumisen kautta:

Nimi: Fr
Arvo: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään, jotta verkkosivustomme sosiaalinen lisäosa toimisi mahdollisimman hyvin.
Vanhentumispäivä: 3 kuukauden kuluttua

Nimi: datr
Arvo: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Käyttötarkoitus: Facebook asettaa "datr"-evästeen, kun verkkoselain käyttää facebook.com-sivustoa, ja eväste auttaa tunnistamaan kirjautumistoiminnan ja suojaamaan käyttäjiä.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: _js_datr
Arvo: Poistettu
Käyttötarkoitus: Facebook asettaa tämän istuntoevästeen seurantatarkoituksiin, vaikka sinulla ei olisi Facebook-tiliä tai olisit kirjautunut ulos.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päätyttyä

Huomautus: Luetellut evästeet ovat vain pieni osa Facebookin käytettävissä olevista evästeistä. Muita evästeitä ovat esimerkiksi _ fbp, sb tai wd. Täydellinen luettelo ei ole mahdollinen, koska Facebookilla on suuri määrä evästeitä ja se käyttää niitä vaihtelevasti.

Facebook-kirjautuminen tarjoaa sinulle toisaalta nopean ja helpon rekisteröitymisprosessin, ja toisaalta se antaa meille mahdollisuuden jakaa tietoja Facebookin kanssa. Näin voimme räätälöidä tarjouksemme ja mainoskampanjamme paremmin kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan. Tiedot, jotka saamme Facebookilta tällä tavoin, ovat julkisia tietoja, kuten seuraavat tiedot

 • Facebook-nimesi
 • profiilikuvasi
 • sähköpostiosoite
 • kaveriluettelot
 • Painikkeen tiedot (esim. "Tykkää"-painike)
 • Syntymäpäivä
 • Kieli
 • Asuinpaikka

Vastineeksi annamme Facebookille tietoja toiminnastasi verkkosivustollamme. Tämä sisältää tietoja käyttämästäsi laitteesta, siitä, millä alasivuilla vierailet verkkosivustollamme tai mitä tuotteita olet ostanut meiltä.

Käyttämällä Facebook-sisäänkirjautumista annat suostumuksesi tietojen käsittelyyn. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Jos haluat lisätietoja Facebookin suorittamasta tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet Facebookin tietosuojakäytännön osoitteesta https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jos olet kirjautuneena Facebookiin, voit muuttaa mainosten asetuksia osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen itse.

Instagramin tietosuojakäytäntö

Instagramin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten käyttäjän käyttäytymistiedot, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Löydät lisätietoja alla olevasta tietosuojakäytännöstä.
📅 Säilytysaika: Kunnes Instagram ei enää tarvitse tietoja tarkoituksiinsa.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on Instagram?

Olemme integroineet Instagram-toimintoja verkkosivustoomme. Instagram on sosiaalisen median alusta, jonka tarjoaa yritys Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram on ollut Facebook Inc:n tytäryhtiö vuodesta 2012 lähtien, ja se on Facebookin tuote. Instagramin sisällön upottamista verkkosivustollamme kutsutaan upottamiseksi. Näin voimme näyttää sinulle sisältöä, kuten painikkeita, kuvia tai videoita Instagramista suoraan verkkosivustollamme. Kun vierailet verkkosivustomme verkkosivuilla, joihin on integroitu Instagram-toiminto, tietoja siirretään Instagramiin, tallennetaan ja käsitellään. Instagram käyttää samoja järjestelmiä ja teknologioita kuin Facebook. Tietojasi käsitellään siis kaikissa Facebook-yrityksissä.

Seuraavassa haluamme antaa sinulle tarkemman käsityksen siitä, miksi Instagram kerää tietoja, mitä tietoja siihen liittyy ja miten voit suurelta osin hallita tietojen käsittelyä. Koska Instagram kuuluu Facebook Inc:iin, saamme tietomme toisaalta Instagramin ohjeista, mutta toisaalta myös itse Facebookin tietosuojaohjeista.

Instagram on yksi maailman tunnetuimmista sosiaalisen median verkostoista. Instagramissa yhdistyvät blogin edut ja audiovisuaalisten alustojen, kuten YouTuben tai Vimeon, edut. Voit ladata "Instaan" (kuten monet käyttäjät kutsuvat alustaa rennosti) valokuvia ja lyhyitä videoita, muokata niitä erilaisilla suodattimilla ja myös jakaa niitä muissa sosiaalisissa verkostoissa. Ja jos et halua olla itse aktiivinen, voit myös vain seurata muita kiinnostavia käyttäjiä.

Miksi käytämme Instagramia verkkosivuillamme?

Instagram on sosiaalisen median alusta, joka on todella noussut viime vuosina. Ja tietysti me olemme myös vastanneet tähän buumiin. Haluamme, että tunnet olosi sivustollamme mahdollisimman mukavaksi. Siksi sisällön monipuolinen esittäminen on meille itsestäänselvyys. Upotettujen Instagram-toimintojen avulla voimme rikastuttaa sisältöämme hyödyllisellä, hauskalla tai jännittävällä sisällöllä Instagram-maailmasta. Koska Instagram on Facebookin tytäryhtiö, kerätyt tiedot voivat olla meille hyödyksi myös Facebookissa tapahtuvassa personoidussa mainonnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että vain tuotteistamme tai palveluistamme aidosti kiinnostuneet ihmiset saavat mainoksiamme.

Instagram käyttää kerättyjä tietoja myös mittaus- ja analyysitarkoituksiin. Saamme yhteenvetotilastoja ja saamme näin enemmän tietoa toiveistasi ja kiinnostuksen kohteistasi. On tärkeää huomata, että näistä raporteista ei voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

Mitä tietoja Instagram tallentaa?

Kun vierailet jollakin sivuillamme, joilla on Instagram-toimintoja (kuten Instagram-kuvia tai lisäosia), selaimesi muodostaa automaattisesti yhteyden Instagramin palvelimiin. Tämän prosessin aikana tietoja lähetetään Instagramiin, tallennetaan ja käsitellään. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko sinulla Instagram-tili vai ei. Näihin tietoihin sisältyy tietoja verkkosivustostamme, tietokoneestasi, tehdyistä ostoksista, näkemistäsi mainoksista ja siitä, miten käytät verkkosivustoamme. Myös Instagramin kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksesi päivämäärä ja kellonaika tallennetaan. Jos sinulla on Instagram-tili tai olet kirjautunut sisään, Instagram tallentaa sinusta huomattavasti enemmän tietoja.

Facebook tekee eron asiakastietojen ja tapahtumatietojen välillä. Oletamme, että Instagramissa on juuri näin. Asiakastietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja IP-osoite. Nämä asiakastiedot siirretään Instagramiin vasta, kun ne on "hashattu". Hashaus tarkoittaa, että tietue muunnetaan merkkijonoksi. Näin yhteystiedot voidaan salata. Myös edellä mainitut "tapahtumatiedot" välitetään. Tapahtumatiedoilla Facebook - ja näin ollen myös Instagram - tarkoittaa tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Yhteystietoja voidaan myös yhdistää tapahtumatietoihin. Kerättyjä yhteystietoja verrataan niihin tietoihin, joita Instagramilla on jo sinusta.

Kerätyt tiedot siirretään Facebookille pienten tekstitiedostojen (evästeiden) avulla, jotka yleensä asetetaan selaimeesi. Riippuen käytetyistä Instagram-toiminnoista ja siitä, onko sinulla itselläsi Instagram-tili, tietoja tallennetaan erilaisia määriä.

Oletamme, että Instagram käsittelee tietoja samalla tavalla kuin Facebook. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on Instagram-tili tai www.instagram.com Instagram on ainakin asettanut evästeen. Jos näin on, selaimesi lähettää evästeen kautta tietoja Instagramille heti, kun olet yhteydessä Instagram-toimintoon. Nämä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan viimeistään 90 päivän kuluttua (täsmäytyksen jälkeen). Vaikka olemme analysoineet intensiivisesti Instagramin tietojenkäsittelyä, emme voi sanoa tarkasti, mitä tietoja Instagram kerää ja tallentaa.

Alla näytämme, mitkä evästeet vähintään asetetaan selaimeesi, kun napsautat Instagram-toimintoa (kuten painiketta tai Insta-kuvaa). Testissämme oletamme, että sinulla ei ole Instagram-tiliä. Jos olet kirjautuneena Instagramiin, selaimeesi asetetaan luonnollisesti huomattavasti enemmän evästeitä.

Näitä evästeitä käytettiin testissämme:

Nimi: csrftoken
Arvo: “”
Käyttötarkoitus: Tämä eväste on todennäköisesti asetettu turvallisuussyistä väärennettyjen pyyntöjen estämiseksi. Emme kuitenkaan onnistuneet saamaan tästä lisätietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: mid
Arvo: Mid: “”
Käyttötarkoitus: Instagram asettaa tämän evästeen optimoidakseen omia palvelujaan ja tarjouksiaan Instagramissa ja sen ulkopuolella. Eväste määrittelee yksilöllisen käyttäjätunnuksen.
Vanhentumispäivä: Istunnon päättymisen jälkeen.

Nimi: fbsr_111824947124024
Arvo: ei määritelty
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa Instagram-sovelluksen käyttäjien kirjautumispyynnön.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päätyttyä

Nimi: Rur
Arvo: ATN
Käyttötarkoitus: Tämä on Instagramin eväste, joka varmistaa toiminnallisuuden Instagramissa.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päätyttyä

Nimi: urlgen
Arvo: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään Instagramin markkinointitarkoituksiin.
Viimeinen käyttöpäivä: istunnon päätyttyä

Huomautus: Emme voi väittää, että tämä olisi täydellinen. Se, mitä evästeitä yksittäistapauksissa asetetaan, riippuu upotetuista toiminnoista ja Instagramin käytöstäsi.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Instagram jakaa saamiaan tietoja Facebook-yhtiöiden välillä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa ja ihmisten kanssa, joihin olet yhteydessä maailmanlaajuisesti. Tietojen käsittely tapahtuu sen oman tietosuojakäytännön mukaisesti. Muun muassa turvallisuussyistä tietojasi jaetaan Facebookin palvelimille ympäri maailmaa. Suurin osa näistä palvelimista sijaitsee Yhdysvalloissa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojeni tallentamisen?

Yleisen tietosuoja-asetuksen ansiosta sinulla on oikeus tutustua tietoihin, siirtää ne, oikaista ne ja poistaa ne. Voit hallita tietojasi Instagramin asetuksissa. Jos haluat poistaa tietosi Instagramista kokonaan, sinun on poistettava Instagram-tilisi pysyvästi.

Ja näin Instagram-tilisi poistaminen toimii:

Avaa ensin Instagram-sovellus. Mene profiilisivullasi alareunaan ja napsauta "Ohje". Pääset nyt yrityksen verkkosivuille. Napsauta verkkosivustolla "Tilin hallinta" ja sitten "Poista tilisi".

Jos poistat tilisi kokonaan, Instagram poistaa julkaisut, kuten valokuvasi ja tilapäivityksesi. Tiedot, joita muut ihmiset ovat jakaneet sinusta, eivät kuulu tiliisi, eikä niitä siksi poisteta.

Kuten edellä mainittiin, Instagram tallentaa tietojasi ensisijaisesti evästeiden avulla. Voit hallita, poistaa käytöstä tai poistaa nämä evästeet selaimessasi. Selaimestasi riippuen hallinta toimii aina hieman eri tavalla. Tässä näytämme ohjeet tärkeimmille selaimille.

Chrome: Evästeiden poistaminen, aktivointi ja hallinta Chromessa

Safari: Hallitse evästeitä ja verkkosivujen tietoja Safarilla.

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Voit myös määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit sitten aina erikseen päättää, haluatko sallia evästeen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduissa sosiaalisen median elementeissä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja sosiaalisen median elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästeohjeita koskeviin ohjeisiin.

Instagram ja Facebook käsittelevät tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole riittävää suojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Facebook käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat Facebookin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme yrittäneet antaa sinulle tärkeimmät tiedot Instagramin tietojenkäsittelystä. Osoitteessa https://help.instagram.com/519522125107875
voit tutustua tarkemmin Instagramin tietosuojakäytäntöön.

LinkedInin tietosuojakäytäntö

LinkedInin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten käyttäjän käyttäytymistiedot, tiedot laitteestasi ja IP-osoitteestasi.
Löydät lisätietoja alla olevasta tietosuojakäytännöstä.
📅 Säilytysaika: Tiedot poistetaan yleensä 30 päivän kuluessa.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on LinkedIn?

Käytämme verkkosivustollamme sosiaalisen median verkoston LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, sosiaalisia lisäosia. Sosiaaliset lisäosat voivat olla syötteitä, sisällön jakamista tai linkkejä LinkedIn-sivuillemme. Sosiaaliset liitännäiset on merkitty selvästi tutulla LinkedIn-logolla, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi jakaa kiinnostavaa sisältöä suoraan verkkosivustomme kautta. Euroopan talousalueella ja Sveitsissä tietojen käsittelystä vastaa LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place Wilton Place Dublinissa.

Upottamalla tällaisia laajennuksia tiedot voidaan lähettää LinkedIniin, tallentaa ja käsitellä siellä. Tässä tietosuojakäytännössä haluamme kertoa sinulle, mistä tiedoista on kyse, miten verkosto käyttää näitä tietoja ja miten voit hallita tai estää tietojen tallentamisen.

LinkedIn on suurin sosiaalinen verkosto liikekontakteille. Toisin kuin esimerkiksi Facebook, yritys keskittyy yksinomaan yrityskontaktien luomiseen. Yritykset voivat esitellä alustalla palveluja ja tuotteita ja luoda liikesuhteita. Monet käyttävät LinkedIniä myös työpaikkojen etsimiseen tai sopivien työntekijöiden löytämiseen omaan yritykseensä. Pelkästään Saksassa verkostolla on yli 11 miljoonaa jäsentä. Itävallassa heitä on noin 1,3 miljoonaa.

Miksi käytämme LinkedIniä verkkosivuillamme?

Tiedämme, kuinka kiireinen olet. Et voi seurata kaikkia sosiaalisen median kanavia erikseen. Vaikka, kuten meidän tapauksessamme, se kannattaisi. Koska julkaisemme aina mielenkiintoisia uutisia tai raportteja, jotka kannattaa jakaa. Siksi olemme luoneet verkkosivuillemme mahdollisuuden jakaa kiinnostavaa sisältöä suoraan LinkedInissä tai linkittää suoraan LinkedIn-sivuillemme. Pidämme integroituja sosiaalisia liitännäisiä laajennettuna palveluna verkkosivustollamme. LinkedInin keräämät tiedot auttavat meitä myös näyttämään mahdollisia mainostoimenpiteitä vain ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tarjonnastamme.

Mitä tietoja LinkedIn tallentaa?

LinkedIn ei tallenna henkilötietoja pelkästään integroimalla sosiaalisia lisäosia. LinkedIn kutsuu näitä liitännäisten tuottamia tietoja passiivisiksi vaikutelmiksi. Jos kuitenkin napsautat sosiaalista liitännäistä esimerkiksi jakaaksesi sisältöämme, alusta tallentaa henkilötietoja niin sanottuina "aktiivisina vaikutelmina". Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko sinulla LinkedIn-tili vai ei. Jos olet kirjautunut sisään, kerätyt tiedot liitetään tiliisi.

Selaimesi muodostaa suoran yhteyden LinkedInin palvelimiin, kun olet vuorovaikutuksessa lisäosiemme kanssa. Näin yritys kirjaa erilaisia käyttötietoja. IP-osoitteesi lisäksi näitä voivat olla esimerkiksi kirjautumistiedot, laitetiedot tai tiedot internet- tai matkapuhelinoperaattoristasi. Jos käytät LinkedIn-palveluja älypuhelimen kautta, myös sijaintisi voidaan määrittää (kun olet antanut siihen luvan). LinkedIn voi myös välittää nämä tiedot kolmansille osapuolille mainostajille hashed-muodossa. Hashaus tarkoittaa, että tietue muunnetaan merkkijonoksi. Näin tiedot voidaan salata siten, että henkilöitä ei voida enää tunnistaa.

Suurin osa käyttäjäkäyttäytymistäsi koskevista tiedoista tallennetaan evästeisiin. Nämä ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka yleensä asetetaan selaimeesi. LinkedIn voi käyttää myös verkkomajakoita, pikselitunnisteita, näyttötunnisteita ja muita laitetunnistimia.

Erilaiset testit osoittavat myös, mitä evästeitä asetetaan, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa sosiaalisen lisäosan kanssa. Löydetyt tiedot eivät voi väittää olevansa täydellisiä, ja ne toimivat vain esimerkkinä. Seuraavat evästeet asetettiin ilman kirjautumista LinkedIniin:

Nimi: LinkedIn: bcookie
Arvo: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Käyttötarkoitus: Eväste on niin sanottu "selaimen ID-eväste" ja tallentaa siten tunnistenumerosi (ID).
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua.

Nimi: Nimeni: Long
Arvo: v=2&lang=en-de
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa esiasetetun tai haluamasi kielen.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päätyttyä

Nimi: Lidc
Arvo: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään reititykseen. Reititys tallentaa, millä tavoin tulit LinkedIniin ja miten navigoit verkkosivustolla.
Vanhentumispäivä: 24 tunnin kuluttua

Nimi: RTC
Arvo: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Käyttötarkoitus: Lisätietoja tästä evästeestä ei löytynyt.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 minuutin kuluttua

Nimi: JSESSIONID
Arvo: ajax:1118249472900777718326218137
Käyttötarkoitus: Tämä on istuntoeväste, jota LinkedIn käyttää anonyymien käyttäjäistuntojen ylläpitämiseen palvelimen kautta.
Viimeinen voimassaolopäivä: Istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: bscookie
Arvo: "v=1&201910230812...
Käyttötarkoitus: Tämä eväste on turvallisuuseväste. LinkedIn kuvailee sitä turvalliseksi selaimen ID-evästeeksi.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua.

Nimi: fid
Arvo: AQHj7Ii23ZBcqAAAAAA...
Käyttötarkoitus: Tästä evästeestä ei löytynyt lisätietoja.
Viimeinen voimassaolopäivä: 7 päivän kuluttua

Huomautus: LinkedIn toimii myös kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa. Tämän vuoksi tunnistimme testimme aikana myös kaksi Google Analyticsin evästettä _ga ja _gat.

Kuinka kauan ja minne tietoja säilytetään?

LinkedIn säilyttää henkilötietojasi periaatteessa niin kauan kuin yritys katsoo sen tarpeelliseksi omien palvelujensa tarjoamiseksi. LinkedIn kuitenkin poistaa henkilötietosi, kun poistat tilisi. Joissakin poikkeustapauksissa LinkedIn säilyttää joitakin tietoja kootussa ja anonymisoidussa muodossa myös sen jälkeen, kun olet poistanut tilisi. Kun poistat tilisi, muut ihmiset eivät enää näe tietojasi yhden päivän kuluessa. LinkedIn poistaa tiedot yleensä 30 päivän kuluessa. LinkedIn kuitenkin säilyttää tietoja, jos laki sitä vaatii. Tiedot, joita ei voida enää määrittää henkilölle, säilyvät tallessa myös tilin sulkemisen jälkeen. Tiedot tallennetaan eri palvelimille Amerikassa ja oletettavasti myös Euroopassa.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojeni tallentamisen?

Sinulla on oikeus tutustua henkilötietoihisi ja poistaa ne milloin tahansa. Voit hallita, muuttaa ja poistaa tietojasi LinkedIn-tililläsi. Voit myös pyytää LinkedIniltä kopion henkilötiedoistasi.

Näin pääset käsiksi LinkedIn-profiilisi tilitietoihin:

Napsauta LinkedInissä profiilisi kuvaketta ja valitse kohta "Asetukset ja yksityisyys". Napsauta nyt "Privacy" (Tietosuoja) ja sitten "Change" (Muuta) kohdassa "How LinkedIn uses your data" (Miten LinkedIn käyttää tietojasi). Lyhyessä ajassa voit ladata valitut tiedot verkkotoiminnastasi ja tilihistoriastasi.

Selaimessasi on myös mahdollisuus estää LinkedIniä käsittelemästä tietojasi. Kuten edellä mainittiin, LinkedIn tallentaa suurimman osan tiedoista selaimeesi asetettujen evästeiden avulla. Voit hallita, deaktivoida tai poistaa nämä evästeet. Riippuen siitä, mikä selain sinulla on käytössäsi, hallinta toimii hieman eri tavalla. Löydät yleisimpien selainten ohjeet täältä:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Hallitse evästeitä ja verkkosivujen tietoja Safarilla.

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Poista ja hallitse evästeitä

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Voit myös määrittää selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Voit sitten aina erikseen päättää, haluatko sallia evästeen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduissa sosiaalisen median elementeissä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Säilytämme ja käsittelemme tietojasi, jotta voimme viestiä kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa nopeasti ja hyvin. Käytämme kuitenkin integroituja sosiaalisen median elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat sosiaalisen median alustat asettavat myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästeohjeita koskeviin ohjeisiin.

LinkedIn käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tehtäviin tiedonsiirtoihin ei tällä hetkellä sovelleta riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

LinkedIn käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perusteena tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle sinne. Nämä lausekkeet velvoittavat LinkedInin noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Olemme yrittäneet antaa sinulle tärkeimmät tiedot LinkedInin suorittamasta tietojenkäsittelystä. Osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy voit lukea lisää sosiaalisen median verkoston LinkedInin suorittamasta tietojenkäsittelystä.

SoundCloudin tietosuojakäytäntö

SoundCloudin tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjäkäyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi, voidaan tallentaa.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarkoitukseen.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on SoundCloud?

Käytämme verkkosivustollamme SoundCloud Limitedin, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Saksa, sosiaalisen median verkoston SoundCloudin toimintoja (widgettejä). Tunnistat widgetit tutusta oranssista logosta. Käyttämällä toimintoja, kuten musiikin toistamista, tietoja siirretään SoundCloudiin, tallennetaan ja analysoidaan. Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, mistä tiedoista on kyse, miksi käytämme SoundCloudia ja miten voit hallita tai estää tietojasi tai tietojen siirtämistä.

SoundCloud-yhteisöverkosto on verkkomusiikkialusta, jota käytetään äänitiedostojen jakamiseen ja jakeluun. Muusikot ja podcasteja tarjoavat äänitiedostojaan ladattavaksi SoundCloudissa. SoundCloudia voidaan käyttää myös äänitiedostojen integroimiseen muihin verkkosivustoihin. Ja juuri niin me teimme. SoundCloudille tyypillisiä ovat äänitiedostojen graafiset esitykset aaltomuodossa ja kommenttipalkki. Näin rekisteröityneet käyttäjät voivat kuunnella ja kommentoida musiikkikappaleita tai podcasteja milloin tahansa.

Miksi käytämme SoundCloudia verkkosivustollamme?

Tavoitteenamme on tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua verkkosivustollamme. Tällä emme tarkoita pelkästään tuotteitamme tai palveluitamme. Yleiseen asiakaspalveluun kuuluu myös se, kuinka mukavalta sinusta tuntuu verkkosivustollamme ja kuinka hyödyllinen verkkosivustomme on sinulle. Upotetun SoundCloud-toistotoiminnon ansiosta voimme tarjota sinulle akustista sisältöä suoraan ja maksutta. Sinun ei tarvitse seurata linkkiä kuunnellaksesi äänitiedostoa, vaan voit aloittaa heti verkkosivustomme kautta.

Mitä tietoja SoundCloudiin tallennetaan?

Heti kun vierailet jollakin verkkosivustollamme, jossa on widget (tykkää tai jaa -painike tai toistotoiminto), selaimesi muodostaa yhteyden SoundCloud-palvelimeen. Tietosi voidaan siirtää SoundCloudiin, hallita ja tallentaa sinne. SoundCloud esimerkiksi oppii IP-osoitteesi ja sen, millä sivulla (tässä tapauksessa meidän) vierailit ja milloin. Jos sinulla on SoundCloud-tili ja olet kirjautuneena sisään selaillessasi verkkosivustoamme, kerätyt tiedot osoitetaan suoraan tilillesi/tilillesi. Voit estää tämän vain kirjautumalla ulos SoundCloudista, kun olet verkkosivustollamme. Edellä mainittujen tietojen lisäksi evästeisiin tallennetaan myös tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Esimerkiksi aina kun napsautat painiketta, soitat tai keskeytät musiikkikappaleen, nämä tiedot tallennetaan evästeisiin. Widget tai SoundCloud pystyy näin ollen tunnistamaan sinut, ja joskus widgettiä käytetään myös tarjoamaan sinulle yksilöllistä sisältöä. SoundCloud käyttää omien evästeidensä lisäksi myös kolmansien osapuolten, kuten Facebookin tai Google Analyticsin, evästeitä. Nämä evästeet auttavat yritystä saamaan enemmän tietoa käyttäytymisestäsi ulkoisilla verkkosivustoilla ja omalla alustallaan. Verkkosivuston ylläpitäjänä emme saa SoundCloudin käyttämien evästeiden kautta mitään tietoja käyttäjäkäyttäytymisestäsi. Tiedonsiirto ja siten myös tiedot teknisistä laitteista ja käyttäytymisestäsi verkkosivustolla tapahtuvat sinun ja SoundCloudin välillä.

Alla esitämme evästeet, jotka asetetaan, kun vierailet verkkosivustolla, johon on integroitu SoundCloudin toimintoja. Tämä luettelo on vain esimerkki mahdollisista evästeistä, eikä se voi väittää olevansa tyhjentävä. Tässä esimerkissä käyttäjällä ei ole SoundCloud-tiliä:

Nimi: Nimi: sc_anonymous_id
Arvo: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Tarkoitettu käyttö: Tämä eväste mahdollistaa tiedostojen tai muun sisällön liittämisen verkkosivustoihin ja tallentaa käyttäjätunnuksen.
Vanhentumispäivä: 10 vuoden kuluttua

Huomautus:
sc_anonymous_id-eväste asetetaan välittömästi, jos olet jollakin verkkosivustollamme, jossa on sisäänrakennettu Soundcloud-toiminto. Sinun ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa toiminnon kanssa tätä varten.

Nimi: __qca
Arvo: P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Käyttötarkoitus: Tämä eväste on Quantcastin kolmannen osapuolen eväste, ja sillä kerätään tietoja, kuten kuinka usein vierailet sivustolla tai kuinka kauan viivyt sivustolla. Kerätyt tiedot välitetään sitten SoundCloudille.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: Sclocale
Arvo: de
Käyttötarkoitus: Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa esiasettamasi kieliasetuksen.
Viimeinen voimassaolopäivä: vuoden kuluttua

Nimi: _soundcloud_session
Arvo: /
Tarkoitettu käyttö: Emme löytäneet mitään tarkempia tietoja tästä evästeestä.
Viimeinen voimassaolopäivä: istunnon päätyttyä

Nimi: _session_auth_key
Arvo: /
Tarkoitus: Evästeen avulla voidaan tallentaa istuntotietoja (esim. käyttäjän käyttäytymistä) ja todentaa asiakkaan pyyntö.
Vanhentumispäivä: 10 vuoden kuluttua

SoundCloud käyttää myös muita kolmannen osapuolen evästeitä, kuten _fbp, _ga, gid Facebookilta ja Google Analyticsilta. SoundCloud käyttää kaikkia evästeisiin tallennettuja tietoja omien palvelujensa parantamiseen ja yksilöllisen mainonnan näyttämiseen.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Periaatteessa kerättyjä tietoja säilytetään SoundCloudissa niin kauan kuin käyttäjätili on olemassa tai SoundCloud tarvitsee niitä liiketoimintatavoitteidensa saavuttamiseksi. Se, kuinka kauan tietoja säilytetään, vaihtelee asiayhteyden ja oikeudellisten velvoitteiden mukaan. Vaikka sinulla ei olisi käyttäjätiliä ja henkilötietoja olisi tallennettu, sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Jos sinulla on SoundCloud-tili, voit hallita tietojen käsittelyä tai poistaa koko tilisi "Asetusten" kautta. Voit kuitenkin myös hallita, poistaa tai poistaa evästeet käytöstä selaimessasi juuri omien tarpeidesi mukaan. Lähestymistapa riippuu aina käyttämästäsi selaimesta. Jos päätät poistaa tai poistaa evästeet käytöstä, ota huomioon, että kaikki toiminnot eivät välttämättä ole silloin käytettävissä. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita, poistaa tai poistaa evästeet käytöstä selaimessasi.

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivujen tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduilla SoundCloud-elementeillä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja SoundCloud-elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. SoundCloud asettaa myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet evästeitä koskevan tietosuojatekstimme huolellisesti ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön tai evästeohjeita koskeviin ohjeisiin.

Toivomme, että olemme antaneet sinulle hyvän yleiskuvan SoundCloudin kautta tapahtuvasta tietoliikenteestä. Jos haluat lisätietoja SoundCloudin tietosuojakäytännöstä ja yleisestä tietojenkäsittelystä, suosittelemme, että luet yrityksen tietosuojakäytännön osoitteessa osoitteessa https://soundcloud.com/pages/privacy.

YouTuben tietosuojakäytäntö

YouTuben tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tietoja, kuten yhteystietoja, tietoja käyttäjäkäyttäytymisestä, tietoja laitteestasi ja IP-osoitteestasi, voidaan tallentaa.
Lisätietoja tästä on jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä.
📅 Säilytysaika: Tietoja säilytetään yleensä niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarkoitukseen.
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on YouTube?

Olemme integroineet YouTube-videoita verkkosivuillemme. Näin voimme esittää mielenkiintoisia videoita suoraan sivustollamme. YouTube on videoportaali, joka on ollut Googlen tytäryhtiö vuodesta 2006 lähtien. Videoportaalia ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Kun käytät verkkosivustomme sivua, johon on upotettu YouTube-video, selaimesi muodostaa automaattisesti yhteyden YouTuben tai Googlen palvelimiin. Erilaisia tietoja välitetään (asetuksista riippuen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikesta tietojenkäsittelystä Euroopassa.

Seuraavassa selitämme sinulle tarkemmin, mitä tietoja käsitellään, miksi olemme integroineet YouTube-videoita ja miten voit hallita tai poistaa tietojasi.

YouTuben avulla käyttäjät voivat katsella, arvioida, kommentoida ja ladata videoita ilmaiseksi. Viime vuosina YouTubesta on tullut yksi tärkeimmistä sosiaalisen median kanavista maailmanlaajuisesti. Jotta voimme näyttää videoita verkkosivustollamme, YouTube tarjoaa koodinpätkän, jonka olemme integroineet sivustollemme.

Miksi käytämme YouTube-videoita verkkosivustollamme?

YouTube on videoalusta, jolla on eniten kävijöitä ja paras sisältö. Pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivustollamme. Ja tietysti mielenkiintoiset videot ovat ehdoton edellytys. Upotettujen videoidemme avulla tarjoamme sinulle lisää hyödyllistä sisältöä tekstiemme ja kuviemme lisäksi. Upotetut videot helpottavat myös sivustomme löytämistä Googlen hakukoneessa. Vaikka sijoittaisimme mainoksia Google-mainosten kautta, Google voi kerättyjen tietojen ansiosta näyttää nämä mainokset vain niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tarjouksistamme.

Mitä tietoja YouTube tallentaa?

Heti kun käyt jollakin sivuillamme, johon on upotettu YouTube-video, YouTube asettaa ainakin yhden evästeen, joka tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube voi tavallisesti määrittää vuorovaikutuksesi verkkosivuillamme profiilisi evästeiden avulla. Tämä sisältää tietoja, kuten istunnon kesto, hyppyprosentti, likimääräinen sijainti, teknisiä tietoja, kuten selaimen tyyppi, näytön resoluutio tai Internet-palveluntarjoajasi. Muita tietoja voivat olla yhteystiedot, mahdolliset arvosanat, sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa tai lisääminen YouTube-suosikkeihin.

Jos et ole kirjautuneena Google- tai YouTube-tilille, Google tallentaa tiedot laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyvällä yksilöllisellä tunnisteella. Esimerkiksi haluamasi kieliasetus säilyy. Paljon vuorovaikutustietoja ei kuitenkaan voida tallentaa, koska evästeitä asetetaan vähemmän.

Seuraavassa luettelossa näytämme evästeet, jotka asetettiin testissä selaimessa. Toisaalta näytämme evästeet, jotka on asetettu ilman kirjautunutta YouTube-tiliä. Toisaalta näytämme evästeet, jotka on asetettu kirjautuneella tilillä. Luettelo ei voi väittää olevansa tyhjentävä, koska käyttäjätiedot riippuvat aina vuorovaikutuksesta YouTubessa.

Nimi: YSC
Arvo: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla tallennetaan tilastot katsotusta videosta.
Vanhentumispäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFin kautta tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Vanhentumispäivä: 8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Vanhentumispäivä: 30 minuutin kuluttua

Nimi: NIMI: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 95Chz8bagyU
Käyttötarkoitus: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivustoillamme (integroitujen YouTube-videoiden kanssa).
Vanhentumispäivä: 8 kuukauden kuluttua

Muut evästeet, jotka asetetaan, kun olet kirjautunut YouTube-tilillesi:

Nimi: APISID
Arvo: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään kiinnostuksen kohteiden profiilin luomiseen. Tietoja käytetään yksilöityihin mainoksiin.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: CONSENT
Arvo: YES+AT.de+20150628-20-0
Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa käyttäjän suostumuksen tilan Googlen eri palveluiden käyttöön. CONSENTia käytetään myös turvallisuustarkoituksiin käyttäjien tarkistamiseksi ja käyttäjätietojen suojaamiseksi luvattomilta hyökkäyksiltä.
Vanhentumispäivä: 19 vuoden kuluttua

Nimi: HSID
Arvo: AcRwpgUik9Dveht0I
Käyttötarkoitus: Tätä evästettä käytetään kiinnostuksen kohteiden profiilin luomiseen. Nämä tiedot auttavat näyttämään henkilökohtaista mainontaa.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: LOGIN_INFO
Arvo: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa tietoja kirjautumistiedoistasi.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: SAPISID
Arvo: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Käyttötarkoitus: Tämä eväste toimii yksilöimällä selaimesi ja laitteesi. Sitä käytetään kiinnostuksenkohteidesi profiilin luomiseen.
Vanhentumispäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: SID
Arvo: oQfNKjAsI111824947-
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa Google-tilisi tunnuksen ja viimeisimmän kirjautumisaikasi digitaalisesti allekirjoitetussa ja salatussa muodossa.
Viimeinen voimassaolopäivä: 2 vuoden kuluttua

Nimi: SIDCC
Arvo: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Käyttötarkoitus: Tämä eväste tallentaa tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mitä mainoksia olet mahdollisesti nähnyt ennen sivustollamme vierailua.
Vanhentumispäivä: 3 kuukauden kuluttua

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

YouTuben sinulta saamat ja käsittelemät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille. Useimmat näistä palvelimista sijaitsevat Amerikassa. Osoitteessa https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de näet tarkalleen, missä Googlen tietokeskukset sijaitsevat. Tietosi on hajautettu palvelimille. Tämä tarkoittaa, että tiedot ovat nopeammin saatavilla ja paremmin suojattuja manipulointia vastaan.

Google säilyttää kerättyjä tietoja eri pituisia aikoja. Voit poistaa osan tiedoista milloin tahansa, toiset poistuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja toiset Google säilyttää pidempään. Jotkin Google-tilillesi tallennetut tiedot (kuten "Omat aktiviteetit" -osion elementit, valokuvat tai asiakirjat, tuotteet) säilyvät tallessa, kunnes poistat ne. Vaikka et olisi kirjautunut Google-tilille, voit poistaa joitakin laitteeseen, selaimeen tai sovellukseen liittyviä tietoja.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Periaatteessa voit poistaa tietoja Google-tililtäsi manuaalisesti. Vuonna 2019 käyttöön otetun sijainti- ja toimintatietojen automaattisen poistotoiminnon avulla tietoja säilytetään päätöksestäsi riippuen joko 3 tai 18 kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan.

Riippumatta siitä, onko sinulla Google-tili vai ei, voit määrittää selaimesi niin, että Google poistaa tai poistaa evästeet käytöstä. Riippuen siitä, mitä selainta käytät, tämä toimii eri tavoin. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit hallita evästeitä selaimessasi:

Chrome: Poista, aktivoi ja hallitse evästeitä Chromessa.

Safari: Evästeiden ja verkkosivujen tietojen hallinta Safarilla

Firefox: Poista evästeet poistaaksesi tietoja, joita verkkosivustot ovat tallentaneet tietokoneellesi.

Internet Explorer: Evästeiden poistaminen ja hallinta

Microsoft Edge: Poista ja hallitse evästeitä

Jos et halua evästeitä, voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa aina, kun eväste on tarkoitus asettaa. Näin voit päättää jokaisen yksittäisen evästeen kohdalla, haluatko sallia sen vai et.

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi siihen, että tietojasi käsitellään ja tallennetaan integroiduilla YouTube-elementeillä, tämä suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusta. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).. Tietojasi käsitellään periaatteessa myös oikeutetun etumme perusteella. (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). nopeaan ja hyvään viestintään kanssasi tai muiden asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Käytämme kuitenkin integroituja YouTube-elementtejä vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. YouTube asettaa myös evästeitä selaimeesi tietojen tallentamiseksi. Siksi suosittelemme, että luet huolellisesti evästeitä koskevan tietosuojaa koskevan tekstimme ja tutustut kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen tai evästeohjeita koskeviin ohjeisiin.

YouTube käsittelee tietoja myös muun muassa Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuviin tiedonsiirtoihin ei tällä hetkellä sovelleta riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

YouTube käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirrolle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat YouTuben noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Koska YouTube on Googlen tytäryhtiö, sillä on yhteinen tietosuojakäytäntö. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tietojasi käsitellään, suosittelemme, että luet tietosuojaselosteen osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTuben tilauspainikkeen tietosuojakäytäntö

Olemme integroineet YouTube-tilauspainikkeen verkkosivustollemme. Tunnistat painikkeen yleensä klassisesta YouTube-logosta. Logossa on punaisella pohjalla valkoisin kirjaimin sanat "Subscribe" tai "YouTube" ja sen vasemmalla puolella valkoinen "Play"-symboli. Painike voi kuitenkin näkyä myös muulla ulkoasulla.

YouTube-kanavamme tarjoaa aina hauskoja, mielenkiintoisia tai jännittäviä videoita. Sisäänrakennetun "Tilaa"-painikkeen avulla voit tilata kanavamme suoraan verkkosivuiltamme ilman, että sinun tarvitsee siirtyä YouTube-sivustolle. Haluamme tehdä laajan sisältömme käytön sinulle mahdollisimman helpoksi. Huomaa, että YouTube saattaa tallentaa ja käsitellä tietojasi tämän seurauksena.

Jos näet sivustollamme sisäänrakennetun tilauspainikkeen, YouTube asettaa - Googlen mukaan - vähintään yhden evästeen. Tämä eväste tallentaa IP-osoitteesi ja URL-osoitteemme. YouTube voi myös saada tietoja selaimestasi, likimääräisestä sijainnistasi ja oletuskielestäsi. Testissämme asetettiin seuraavat neljä evästettä ilman YouTubeen kirjautumista:

Nimi: YSC
Arvo: b9-CV6ojI5111824947Y
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla tallennetaan tilastot katsotusta videosta.
Vanhentumispäivä: istunnon päättymisen jälkeen

Nimi: PREF
Arvo: f1=50000000
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi myös yksilöllisen tunnuksesi. Google saa PREFin kautta tilastoja siitä, miten käytät YouTube-videoita verkkosivustollamme.
Vanhentumispäivä: 8 kuukauden kuluttua

Nimi: GPS
Arvo: 1
Käyttötarkoitus: Tämä eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksesi mobiililaitteissa GPS-sijainnin seuraamiseksi.
Vanhentumispäivä: 30 minuutin kuluttua

Nimi: NIMI: VISITOR_INFO1_LIVE
Arvo: 11182494795Chz8bagyU
Käyttötarkoitus: Tämä eväste yrittää arvioida käyttäjän kaistanleveyttä verkkosivustoillamme (integroitujen YouTube-videoiden kanssa).
Vanhentumispäivä: 8 kuukauden kuluttua

Huomautus: Nämä evästeet asetettiin testin jälkeen, eivätkä ne voi väittää olevansa täydellisiä.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, YouTube voi tallentaa evästeiden avulla monia toimintojasi/interaktioitasi verkkosivustollamme ja määrittää ne YouTube-tilillesi. YouTube saa esimerkiksi tietoja siitä, kuinka kauan surffaat sivustollamme, mitä selaintyyppiä käytät, mitä näytön resoluutiota pidät parempana tai mitä toimintoja suoritat.

YouTube käyttää näitä tietoja toisaalta omien palvelujensa ja tarjoustensa parantamiseen ja toisaalta analyysien ja tilastojen tuottamiseen mainostajille (jotka käyttävät Google Ads -mainontaa).

Googlen reCAPTCHA:n tietosuojakäytäntö

Google reCAPTCHA -tietosuojakäytännön tiivistelmä
👥 Rekisteröity: Verkkosivuston kävijät
🤝 Tarkoitus: Palvelumme suorituskyvyn optimointi ja suojautuminen verkkohyökkäyksiltä.
📓 Käsiteltävät tiedot: Tiedot, kuten IP-osoite, selaimen tiedot, käyttöjärjestelmäsi, rajoitettu sijainti ja käyttötiedot.
Löydät lisätietoja alla olevasta tietosuojakäytännöstä.
📅 Tallennuksen kesto: Tallennetuista tiedoista riippuen
⚖️ Oikeusperusta: yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus), yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).

Mikä on reCAPTCHA?

Ensisijainen tavoitteemme on turvata ja suojata verkkosivustomme parhaalla mahdollisella tavalla sinulle ja meille. Tämän varmistamiseksi käytämme Google Inc:n Google reCAPTCHA:ta. Euroopan alueella Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanti) vastaa kaikista Google-palveluista. ReCAPTCHA:n avulla voimme määrittää, oletko todella lihaa ja verta oleva ihminen etkä robotti tai muu roskaposti-ohjelmisto. Roskapostilla tarkoitamme mitä tahansa ei-toivottua tietoa, joka lähetetään meille sähköisesti. Perinteisissä CAPTCHAS-koodeissa sinun oli yleensä ratkaistava teksti- tai kuva-arvoituksia varmistusta varten. Googlen reCAPTCHA:n avulla meidän ei yleensä tarvitse vaivata sinua tällaisilla arvoituksilla. Useimmissa tapauksissa riittää, että vain rastitat laatikon vahvistaaksesi, ettet ole robotti. Uudessa Invisible reCAPTCHA -versiossa sinun ei enää tarvitse edes rastittaa ruutua. Tämän tietosuojakäytännön avulla saat tarkan selvityksen siitä, miten tämä toimii ja ennen kaikkea siitä, mitä tietoja tähän käytetään.

reCAPTCHA on Googlen ilmainen captcha-palvelu, joka suojaa verkkosivustoja roskapostiohjelmistoilta ja muiden kuin ihmisten tekemiltä vierailijoiden väärinkäytöksiltä. Tätä palvelua käytetään yleisimmin, kun täytät lomakkeita Internetissä. Captcha-palvelu on eräänlainen automaattinen Turing-testi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Internetissä tapahtuvan toiminnon suorittaa ihminen eikä robotti. Klassisessa Turing-testissä (joka on nimetty tietotekniikan tutkija Alan Turingin mukaan) ihminen määrittää, mikä ero on botin ja ihmisen välillä. Captcha-testissä tietokone tai ohjelmisto tekee myös tämän. Klassiset captchat toimivat pienissä tehtävissä, jotka ihmisten on helppo ratkaista, mutta jotka aiheuttavat huomattavia vaikeuksia koneille. ReCAPTCHA:n avulla arvoituksia ei enää tarvitse ratkaista aktiivisesti. Työkalu käyttää nykyaikaisia riskitekniikoita erottaakseen ihmiset boteista. Sinun tarvitsee vain rastittaa "En ole robotti" -tekstikenttä, tai Invisible reCAPTCHA:n avulla edes se ei ole enää tarpeen. ReCAPTCHA:n avulla lähdekoodiin integroidaan JavaScript-elementti, minkä jälkeen työkalu toimii taustalla ja analysoi käyttäjien käyttäytymistä. Ohjelmisto laskee näistä käyttäjän toimista niin sanotun captcha-pistemäärän. Google käyttää tätä pistemäärää laskeakseen todennäköisyyden, että olet ihminen jo ennen captchan syöttämistä. reCAPTCHAa tai captchoja yleensä käytetään aina, kun botit voivat manipuloida tai käyttää väärin tiettyjä toimintoja (esim. rekisteröintiä, kyselyitä jne.).

Miksi käytämme reCAPTCHAa verkkosivustollamme?

Haluamme toivottaa sivustollemme tervetulleiksi vain lihaa ja verta olevat ihmiset. Kaikenlaiset botit tai roskapostiohjelmistot voivat jäädä turvallisesti kotiin. Siksi teemme kaikkemme suojautuaksemme ja tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Tästä syystä käytämme Googlen reCAPTCHAa Googlelta. Näin voimme olla melko varmoja siitä, että pysymme "botittomana" verkkosivustona. Käyttämällä reCAPTCHAa, Googlelle välitetään tietoja, jotta voidaan määrittää, oletko todella ihminen. reCAPTCHA palvelee näin ollen verkkosivustomme turvallisuuden varmistamista ja siten myös sinun turvallisuutesi. Ilman reCAPTCHAa voisi esimerkiksi käydä niin, että botti rekisteröi rekisteröitymisen yhteydessä mahdollisimman monta sähköpostiosoitetta, jotta se voisi myöhemmin "roskapostittaa" foorumeita tai blogeja ei-toivotulla mainossisällöllä. ReCAPTCHA:n avulla voimme estää tällaiset bottien hyökkäykset.

Mitä tietoja reCAPTCHA tallentaa?

reCAPTCHA kerää käyttäjiltä henkilötietoja sen määrittämiseksi, ovatko verkkosivustomme toiminnot todella peräisin ihmisiltä. IP-osoite ja muut Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvitsemat tiedot saatetaan siksi lähettää Googlelle. IP-osoitteet typistetään lähes aina EU:n jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittajavaltioissa ennen tietojen lähettämistä Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle. IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin, ellet ole kirjautuneena Google-tililläsi, kun käytät reCAPTCHA-palvelua. Ensin reCAPTCHA-algoritmi tarkistaa, onko selaimeesi jo sijoitettu Googlen evästeitä muista Google-palveluista (YouTube, Gmail jne.). Sitten reCAPTCHA asettaa selaimeesi lisäevästeen ja ottaa tilannekuvan selainikkunastasi.

Seuraava luettelo kerätyistä selain- ja käyttäjätiedoista ei ole tyhjentävä. Ne ovat pikemminkin esimerkkejä tiedossamme olevista tiedoista, joita Google käsittelee.

 • Referrer URL (sen sivun osoite, jolta kävijä tuli).
 • IP-osoite (esim. 256.123.123.1).
 • Tiedot käyttöjärjestelmästä (ohjelmisto, joka mahdollistaa tietokoneen toiminnan. Yleisiä käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Mac OS X tai Linux).
 • Evästeet (pienet tekstitiedostot, jotka tallentavat tietoja selaimeesi).
 • Hiiren ja näppäimistön käyttäytyminen (jokainen hiirellä tai näppäimistöllä suorittamasi toiminto tallennetaan).
 • Päiväys- ja kieliasetukset (tietokoneeseen esiasetettu kieli tai päivämäärä tallennetaan).
 • Kaikki JavaScript-objektit (JavaScript on ohjelmointikieli, jonka avulla verkkosivut voivat mukautua käyttäjän tarpeisiin). JavaScript-objektit voivat kerätä kaikenlaista tietoa saman nimen alle).
 • Näytön resoluutio (kertoo, kuinka monta pikseliä kuvaruutu sisältää)

On kiistatonta, että Google käyttää ja analysoi näitä tietoja jo ennen kuin klikkaat "En ole robotti" -valintaruutua. Invisible reCAPTCHA -versiossa sinun ei tarvitse edes rastittaa ruutua, vaan koko tunnistusprosessi toimii taustalla. Google ei kerro yksityiskohtaisesti, kuinka paljon ja mitä tietoja se tallentaa.

reCAPTCHA käyttää seuraavia evästeitä: Tässä viitataan Googlen reCAPTCHA:n demoversioon osoitteesta https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Kaikki nämä evästeet vaativat yksilöllisen tunnisteen seurantaa varten. Tässä on luettelo evästeistä, jotka Google reCAPTCHA on asettanut demoversioon:

Nimi: IDE
Arvo: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Käyttötarkoitus: Tämän evästeen asettaa yritys DoubleClick (myös Googlen omistama) rekisteröidäkseen ja raportoidakseen käyttäjän toimet verkkosivustolla, kun hän on vuorovaikutuksessa mainosten kanssa. Näin voidaan mitata mainonnan tehokkuutta ja toteuttaa asianmukaisia optimointitoimenpiteitä. IDE tallennetaan selaimiin verkkotunnuksen doubleclick.net alle.
Voimassaoloaika: vuoden kuluttua

Nimi: 1P_JAR
Arvo: 2019-5-14-12
Tarkoitus: Tämä eväste kerää tilastoja verkkosivuston käytöstä ja mittaa konversioita. Konversio tapahtuu esimerkiksi silloin, kun käyttäjästä tulee ostaja. Evästettä käytetään myös näyttämään käyttäjille relevantteja mainoksia. Evästeen avulla voidaan myös estää käyttäjää näkemästä samaa mainosta useammin kuin kerran.
Viimeinen voimassaolopäivä: kuukauden kuluttua

Nimi: ANID
Arvo: U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Käyttötarkoitus: Emme löytäneet tästä evästeestä paljon tietoa. Googlen tietosuojakäytännössä eväste mainitaan "mainosevästeiden", kuten "DSID", "FLC", "AID", "TAID" yhteydessä. ANID on tallennettu verkkotunnuksen google.com alle.
Viimeinen voimassaolopäivä: 9 kuukauden kuluttua.

Nimi: CONSENT
Arvo: YES+AT.de+20150628-20-0
Käyttötarkoitus: Eväste tallentaa käyttäjän suostumuksen eri Googlen palveluiden käyttöön. CONSENTia käytetään myös turvallisuustarkoituksiin käyttäjien todentamiseksi, vilpillisten kirjautumistietojen estämiseksi ja käyttäjätietojen suojaamiseksi luvattomilta hyökkäyksiltä.
Viimeinen voimassaolopäivä: 19 vuoden kuluttua

Nimi: NID
Arvo: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Käyttötarkoitus: Google käyttää NID:tä räätälöidäkseen mainoksia Google-hakujesi mukaan. Evästeen avulla Google "muistaa" useimmin syöttämäsi hakukyselyt tai aikaisemman vuorovaikutuksesi mainosten kanssa. Näin saat aina räätälöityjä mainoksia. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jolla kerätään käyttäjän henkilökohtaiset asetukset mainostarkoituksiin.
Viimeinen voimassaolopäivä: 6 kuukauden kuluttua

Nimi: DV
Arvo: DV: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Käyttötarkoitus: Tämä eväste asetetaan, kun olet rastittanut "En ole robotti" -valintaruudun. Google Analytics käyttää evästettä henkilökohtaiseen mainontaan. DV kerää tietoja anonymisoidussa muodossa, ja sitä käytetään myös käyttäjien erotteluun.
Vanhentumisaika: 10 minuutin kuluttua

Huomautus: Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska kokemus on osoittanut, että Google muuttaa evästeiden valintaa aika ajoin.

Kuinka kauan ja missä tietoja säilytetään?

Kun lisäät reCAPTCHA:n, tietoja siirretään sinulta Googlen palvelimelle. Google ei kerro, minne nämä tiedot tarkalleen ottaen tallennetaan, edes toistuvien pyyntöjen jälkeen. Ilman Googlen vahvistusta voidaan olettaa, että tiedot, kuten hiiren vuorovaikutus, verkkosivustolla vietetty aika tai kieliasetukset, tallennetaan Googlen eurooppalaisille tai amerikkalaisille palvelimille. Selaimesi Googlelle välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen palveluista saatuihin tietoihin. Jos olet kuitenkin kirjautunut Google-tilillesi käyttäessäsi reCAPTCHA-lisäosaa, tiedot yhdistetään. Tällöin sovelletaan Googlen poikkeavia tietosuojasäännöksiä.

Miten voin poistaa tietoni tai estää tietojen tallentamisen?

Jos et halua, että sinusta ja käyttäytymisestäsi välitetään tietoja Googlelle, sinun on kirjauduttava kokonaan ulos Googlesta ja poistettava kaikki Googlen evästeet, ennen kuin vierailet verkkosivustollamme tai käytät reCAPTCHA-ohjelmistoa. Periaatteessa tiedot siirretään automaattisesti Googlelle heti, kun vierailet verkkosivustollamme. Jos haluat poistaa nämä tiedot uudelleen, sinun on otettava yhteyttä Googlen tukeen osoitteessa https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 ota yhteyttä Googlen tukeen.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt, että Google LLC ja sen edustajat voivat automaattisesti kerätä, käsitellä ja käyttää tietoja.

Huomaa, että kun käytät tätä työkalua, tietojasi voidaan tallentaa ja käsitellä myös EU:n ulkopuolella. Useimpia kolmansia maita (Yhdysvallat mukaan lukien) ei pidetä turvallisena nykyisen EU:n tietosuojalainsäädännön mukaan. Tietoja ei siis saa yksinkertaisesti siirtää turvattomiin kolmansiin maihin, säilyttää ja käsitellä siellä, ellei meidän ja Euroopan ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä ole asianmukaisia takeita (kuten EU:n vakiosopimuslausekkeita).

Oikeusperusta

Jos olet antanut suostumuksesi Google reCAPTCHA:n käyttöön, tietojenkäsittelyn oikeusperusta on tämä suostumus. Direktiivin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (suostumus). henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Google reCAPTCHA:n käyttö.

Meillä on myös oikeutettu etu käyttää Google reCAPTCHAa optimoidaksemme verkkopalvelumme ja tehdaksemme siitä turvallisemman. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutetut edut).. Käytämme Google reCAPTCHAa kuitenkin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Google käsittelee tietoja myös Yhdysvalloissa. Haluamme huomauttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä Yhdysvaltoihin tapahtuvalle tietojen siirrolle ei tällä hetkellä ole olemassa riittävää tietosuojan tasoa. Tämä voi aiheuttaa erilaisia riskejä tietojenkäsittelyn laillisuudelle ja turvallisuudelle.

Google käyttää EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (= yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 ja 3 kohta) perustana tietojenkäsittelylle kolmansissa maissa (Euroopan unionin ulkopuolella, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, eli erityisesti Yhdysvalloissa) sijaitsevien vastaanottajien kanssa tai tietojen siirtämiselle näihin maihin. Nämä lausekkeet velvoittavat Googlen noudattamaan EU:n tietosuojan tasoa käsitellessään tietoja EU:n ulkopuolella. Nämä lausekkeet perustuvat EU:n komission täytäntöönpanopäätökseen. Löydät päätöksen ja lausekkeet täältä: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Lisätietoja reCAPTCHA:sta on Googlen web-kehittäjien sivulla osoitteessa https://developers.google.com/recaptcha/. Vaikka Google kertoo reCAPTCHA:n teknisestä kehityksestä tarkemmin täällä, etsit turhaan tarkkaa tietoa tietojen tallentamisesta ja tietosuoja-asioista. Hyvä yleiskatsaus tietojen peruskäytöstä Googlessa löytyy yhtiön omasta tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Kaikki tekstit ovat tekijänoikeussuojattuja.

Lähde: Luotu tietosuojageneraattorilla AdSimple