Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Tämä sivu tukee selainta vain rajoitetusti. Suosittelemme vaihtamaan Edgeen, Chromeen, Safariin tai Firefoxiin.

🌞 Summer Sale bis zu -30% 📢 nur für eine kurze Zeit

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

GTC

1. Soveltamisala

1.1 ALPIN LOACKER GmbH:n, Straßenhäuser 59, 6842 Koblach (jäljempänä "Myyjä") ja asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") välisessä liikesuhteessa urheilu- ja ulkoilutarvikkeiden ostoa varten sovelletaan yksinomaan seuraavia yleisiä sopimusehtoja tilaushetkellä voimassa olevassa muodossa. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen sopimukseen hylätään täten, ellei toisin sovita.

1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti arvosetelien ostamiseen, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

1.3 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoitusta varten, jota ei voida pitää ensisijaisesti kaupallisena tai itsenäisenä ammatillisena toimintana (BGB 13 §).
 

2 Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät ole myyjän sitovia tarjouksia, vaan niiden tarkoituksena on tehdä asiakkaalle sitova tarjous.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Asetettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin asiakas tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

  • lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai
  • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
  • pyytämällä asiakkaalta maksua tilauksen tekemisen jälkeen.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on olemassa useita, sopimus syntyy siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakas ei ole enää sidottu tahdonilmaisuunsa.

2.4 Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen tarjouksen lähettämistä seuraavan päivän lopussa.

2.5 Kun tarjous lähetetään myyjän online-tilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse tai faksilla) tilauksen lähettämisen jälkeen yhdessä näiden yleisten sopimusehtojen kanssa. Lisäksi sopimusteksti arkistoidaan myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua siihen maksutta salasanalla suojatun asiakastilinsä kautta syöttämällä vastaavat kirjautumistiedot edellyttäen, että asiakas on luonut asiakastilin myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä. 

2.6 Ennen tilauksen sitovaa lähettämistä myyjän verkkokaupan tilauslomakkeen kautta asiakas voi milloin tahansa korjata merkintöjään tavanomaisia näppäimistö- ja hiiritoimintoja käyttäen. Lisäksi kaikki merkinnät näkyvät uudelleen vahvistuskentässä ennen tilauksen sitovaa lähettämistä, ja niitä voi myös korjata siellä tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla.

2.7 Sopimuksen tekemisessä on käytettävissä vain saksan- ja englanninkielinen versio.

2.8 Tilaukset käsitellään yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn avulla. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

2.9 Asiakas suostuu vastaanottamaan laskut sähköisesti. Sähköiset laskut lähetetään sinulle sähköpostitse PDF-muodossa tai ne ovat ladattavissa asiakastililtäsi.

2.10 Maksettava laskun summa on maksettava 14 päivän kuluessa. Muussa tapauksessa myyjä pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen.
 

3. Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruutusoikeuteen. Lisätietoja peruutusoikeudesta on myyjän peruutusehdoissa.
 

4 Hinnat ja lähetysehdot

4.1 Kaikki myyjän verkkosivustolla ilmoitetut hinnat sisältävät voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron.

4.2 Asiakkaalle lähetetään tilauksen tekemisen jälkeen lasku PDF-muodossa sähköpostitse. Tässä laskussa on yhteenveto kaupan ehdoista. Myyjä sitoutuu toimittamaan asiakkaalle toimituksen yhteydessä ainoastaan toimituskirjan, mutta ei kopiota laskusta. Laskun voi tulostaa henkilökohtaiselta tililtä.

4.3 Myyjä veloittaa ilmoitettujen hintojen lisäksi toimituksen toimituskulut. Toimituskulut ilmoitetaan ostajalle selkeästi toimituskulut-sivulla ja tilausprosessin aikana.

4.4 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja jotka ovat asiakkaan vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

4.5 Asiakkaan käytettävissä on erilaisia maksutapoja, jotka on ilmoitettu myyjän verkkokaupassa.

4.6 Asiakas voi maksaa luottokortilla, sofortüberweisung.de-sivuston kautta tai Paypalin kautta. Myyjä pidättää kuitenkin oikeuden olla tarjoamatta tiettyjä maksutapoja kunkin tilauksen yhteydessä ja viitata muihin maksutapoihin.

4.7 Jos asiakas laiminlyö maksun, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa, jonka suuruus on 5 prosenttia yli Euroopan keskuspankin ilmoittaman vuotuisen peruskoron. Jos voidaan osoittaa, että viivästyksestä aiheutunut vahinko on suurempi, myyjällä on oikeus vaatia sitä.

4.8 Myyjällä on oikeus käyttää luotettavien kolmansien osapuolten palveluja maksun suorittamiseen. Jos asiakas laiminlyö maksunsa, myyjä voi luovuttaa saatavansa perintätoimistolle ja siirtää maksujen käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot tälle kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli osallistuu maksujen käsittelyyn, maksua ei pidetä meihin nähden suoritettuna ennen kuin summa on asetettu kolmannen osapuolen käyttöön sopimuksen mukaisesti, jotta kolmas osapuoli voi rajoituksetta määrätä siitä.

4.9 Tavaroita myydään vain tavanomaisia määriä. Tällä tarkoitetaan sekä yhden tilauksen yhteydessä tilattujen tavaroiden määrää että useiden samoja tavaroita koskevien tilausten tekemistä, jos yksittäiset tilaukset käsittävät tavanomaisen kotitalousmäärän.

 

5. omistusoikeuden varaaminen

Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hän pidättää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.
 

6. BGB:n 477 I §:n mukainen takuu

1 vuoden valmistajan takuun myöntää ostopäivästä alkaen ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Se on voimassa kaikkialla Euroopassa. Takuu ei rajoita lakisääteistä takuuoikeutta (virhevastuuta). Takuu kattaa kaikki korjaus- ja lähetyskulut, jotka aiheutuvat takuuaikana ilmenevistä vioista, jotka eivät johdu kulumisesta, tavanomaisesta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä. Takuuvaatimuksen tapauksessa ota yhteyttä edellä mainittuun takuun myöntäjään. Kun olet lähettänyt tuotteen ja esittänyt ostotodistuksen, tuote korjataan maksutta tai korvataan vastaavalla tuotteella.
 

7. tositteiden lunastaminen

7.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostetut kupongit voidaan lunastaa ainoastaan myyjän verkkokaupassa tätä tarkoitusta varten varattua verkkotilauslomaketta käyttäen. Tositteita ei voi lunastaa puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.

7.2 Arvokupongit ja jäljellä oleva arvosetelihyvitys voidaan lunastaa arvosetelin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun asti. Jäljellä oleva hyvitys hyvitetään asiakkaan arvosetelitilille voimassaolon päättymispäivään saakka.

7.3 Tositteita voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen eikä uusien tositteiden ostamiseen.

7.4 Jos arvosetelin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla myyjän tarjoamalla maksutavalla.

7.5 Yhteen tilaukseen voidaan lunastaa useita arvoseteleitä.

7.6 Tositteiden käteismaksaminen käteisellä tai arvosetelihyvitys ei ole mahdollista.

7.7 Kuponki on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa arvosetelin myyjän verkkokaupassa. Tämä ei koske sitä, että myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan valtuuttamattomuudesta, oikeustoimikyvyttömyydestä tai edustusvallan puuttumisesta.
 

8 Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei ole peruutettu.
 

9. ODR-asetuksen 14 artiklan mukainen ilmoitus

9.1 ASIAKKAILLA, jotka ovat Saksan siviililain (BGB) 13 §:ssä tarkoitettuja kuluttajia, on mahdollisuus toteuttaa verkkovälitteinen riidanratkaisumenettely EU:n portaalissa "Sinun Eurooppasi" (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm), johon osallistuu tunnustettu välimieselin. Tätä varten he voivat käyttää EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia osoitteessa URL: http//ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9.2 Verkkovälitteinen riidanratkaisumenettely ei ole pakollinen edellytys sille, että toimivaltaiseen tavalliseen tuomioistuimeen voidaan turvautua, vaan se on vaihtoehtoinen tapa ratkaista erimielisyydet, joita voi syntyä sopimussuhteen yhteydessä. 

9.3 Edellä 9.1 ja 9.2 kohdassa esitetyt säännökset eivät vaikuta muihin kansallisiin säännöksiin, jotka koskevat välimiesmenettelyjen täytäntöönpanoa. 

Haluamme huomauttaa, että EU:n komission osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr tarjoama verkkofoorumi tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi) ei ole vielä toiminnassa. 
Sähköpostiosoitteemme on: bestellung@alpinloacker.at


10. Oikeuspaikka

Jos asiakas toimii kauppiaana, julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tai julkisoikeudellisena erityisrahastona, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinomainen oikeuspaikka kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin riitoihin on myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, myyjän kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaateet voidaan katsoa liittyvän asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus vedota asiakkaan kotipaikan tuomioistuimeen.

Myyntiehtojen muuttaminenMyyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia verkkosivustoonsa ja näihin yleisiin myyntiehtoihin milloin tahansa. Tilaukseen sovelletaan asiakkaan tehdessä tilauksen voimassa olevia ehtoja, ellei laki tai viranomaismääräys edellytä näiden ehtojen muuttamista (jolloin niitä sovelletaan myös aiemmin tehtyihin tilauksiin). Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys katsotaan irrotettavaksi, eikä se vaikuta jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Alaikäiset: Emme tarjoa tuotteita alaikäisten ostettavaksi. Tuotteitamme voivat ostaa vain aikuiset. Jos asiakas on alle 18-vuotias, hän voi käyttää verkkokauppaa vain vanhemman tai laillisen huoltajan avustuksella.

11 Ilmaiset tuotekampanjat

Jos tarjoamme ilmaisia tuotteita kampanjan yhteydessä. Silloin asiakas voi ostaa yhden tuotteen per tilaus tai ostaa sen ilmaiseksi. Nämä kampanjat ovat yleensä rajoitettuja, joten ei olisi reilua muita asiakkaita kohtaan, jos he saisivat tilata enemmän. Siksi asiakkaalla on oikeus vain yhteen ilmaiseen tuotteeseen.x

12.Alaikäisten suojelu

Alkoholin myynti alle 18-vuotiaille nuorille on laissa kielletty. Viinitarjontamme on siksi suunnattu yksinomaan aikuisille. Tilauksellasi vakuutat meille, että tavaran vastaanottaja on yli 18-vuotias.